• Home
  • Nieuwsoverzicht
  • Een groenere leefomgeving met meer natuur en minder beton, daar is niemand tegen

Een groenere leefomgeving met meer natuur en minder beton, daar is niemand tegen

11 juni 2024

Interview met Bert Gelling - voorzitter stuurgroep gemeenteraad

“Een groenere leefomgeving met meer natuur en minder beton, daar is niemand op tegen. De klimaatdoelen van de gemeente hebben we vorig jaar als gemeenteraad dan ook unaniem aangenomen”, vertelt Bert Gelling. “Als raad hebben we ook gezegd: het moet sneller en beter. Anders is straks alles gebouwd zonder dat we rekening hebben kunnen houden met onze groene voornemens.” 

Groene en Gezonde Maatlat 

Daarom ging de raad zelf aan de slag met het ontwikkelen van een Groene en Gezonde Maatlat. Dat is een methode waarmee je biodiversiteit, klimaat én gezondheid kan meten. Die methode kan je toepassen op nieuwe en bestaande woonwijken en bedrijventerreinen. Zo zie je hoe het op die onderdelen is gesteld op die plek. En kan je ervoor zorgen dat dit verbetert. Eind van dit jaar wordt de definitieve maatlat verwacht. 

Gebruik maken van de groene omgeving 

“In het verleden is bijvoorbeeld met de rug naar de Vecht gebouwd. Dat willen we als gemeenteraad niet meer. We vinden dat we wel wat bewuster van onze omgeving mogen zijn. We hebben met elkaar gezegd dat we willen inzetten op een leefomgeving die natuurinclusief is. Dat betekent dat huizen in een groene omgeving worden geplaatst. Mensen vinden het veel prettiger wonen in het groen. We moeten huizen bouwen en wijken maken die passen in de natuur. En zorgen dat we niet teveel bovenop elkaar zitten. We willen geen wijk bouwen die ook in een grote stad had kunnen staan.” 

Zo goed mogelijk bouwen 

Bert Gelling is voorzitter van de raadsstuurgroep voor de maatlat. “Als het gaat om natuurinclusief bouwen heeft de gemeenteraad normaal gesproken maar beperkte invloed, geeft hij toe. “Maar we vinden het uiteraard wel belangrijk om van ons te laten horen. Als je niet oppast ga je als gemeente heel snel mee in de waan van Den Haag. Er moet veel gebouwd worden, snel, klein en goedkoop. In de haastige spoed moeten we onze doelen niet uit het oog verliezen en geen huizen ‘op de stoep’ bouwen. Dat is iets wat we hier absoluut niet willen. Dus is het zaak om niet op korte termijn zoveel mogelijk, maar zo goed mogelijk te bouwen. De maatlat geeft ons daarbij meer houvast.” 

Iedereen kan een steentje bijdragen

Gelling geeft aan dat de gemeenteraad het belangrijk vindt om mensen te stimuleren en inwoners mee te nemen in het proces. “Als gemeente en gemeenteraad willen we het goede voorbeeld geven, maar we roepen mensen op om ook in hun eigen omgeving zoveel mogelijk te doen. Maak je leefomgeving zo groen mogelijk. Geen tegels in je tuin, en ruimte voor opvang van water. Iedereen kan een steentje bijdragen”

Lees meer over de Groene & Gezonde Maatlat

Naar alle nieuwsberichten van de gemeenteraad