Groene subsidie

Het klimaat verandert. Dit zorgt voor andere weersomstandigheden. Zoals hevige regenbuien, hitte en droogte. Om uw omgeving hier beter tegen te beschermen, kunt u zelf groen aanleggen en regenwater opvangen. Vanaf februari 2024 kunt u voor een aantal maatregelen subsidie aanvragen.Wat zijn de voorwaarden?

U vraagt de subsidie aan:

 • Voor uzelf, of voor uw eigen bedrijf.
 • Voor een bestaand(e) woning of gebouw met tuin. Bijvoorbeeld voor kantoor of bedrijf.
 • Maximaal 6 maanden nadat het werk is uitgevoerd door uzelf of door een professional.

In 7 stappen een volledige aanvraag

 1. Maak een account aan via www.subsidieaanvragen.nl/hardenberg om een aanvraag te doen.
 2. Met een vooraanvraag vraagt u alvast subsidie aan. Nog voordat u de maatregelen uitvoert.
  • Maak een foto van de omgeving voordat u de maatregelen uitvoert.
  • Stuur een duidelijke schets op van uw plannen. Vergeet niet om afmetingen op te schrijven.
 3. Het team van subsidieaanvragen.nl controleert uw vooraanvraag. U krijgt binnen 8 weken bericht.
 4. Is uw vooraanvraag volledig? Dan kunt u aan de slag met uw plannen.
 5. Maak uw aanvraag compleet door foto’s en facturen toe te voegen. Doe dit binnen 6 maanden na de werkzaamheden.
 6. Het team controleert uw aanvraag nu nog een laatste keer. U krijgt binnen 8 weken bericht.
 7. Wij controleren de aanvraag nog een laatste keer. Is alles in orde? Dan geven we goedkeuring en de subsidie.

Samen krijgt u meer subsidie!

Doet u met meerdere personen een subsidieaanvraag? Dan krijgt u 25% extra subsidie (bovenop het oorspronkelijke bedrag). Dus vraag uw familie, vrienden en buren om mee te doen!


De 8 maatregelen

1. Het plaatsen van een regenton, regenzuil of regenschutting

Regenwater opvangen en opnieuw gebruiken zorgt voor minder verspilling van water. U bespaart zo ook geld. Naast een regenton kunt u ook kiezen voor een grotere wateropslag. Zoals een regenzuil of regenschutting.

Wat levert het u op?

 • Gratis en schoon water om planten water te geven
 • Minder kans op wateroverlast bij kleine buien

Bedrag subsidie

 • € 30 voor een regonton van 100-140 liter.
 • € 50 voor een regenton/zuil/schuttingen groter dan 140 liter.

Voorwaarden

 • Alleen voor inwoners. Maximaal 1 regenton, regenzuil of regenschuttingsegment per adres. De minimale capaciteit is 100 liter.
 • Permanent, jaarrond, aangesloten op een regenpijp.
 • Kan niet gecombineerd worden met subsidie voor een voorziening voor het afkoppelen van een regenpijp.
 • Moet toepast worden bij een bestaand pand.

2. Het planten van bomen

Bomen geven schaduw en verkoeling, houden water vast en zorgen voor meer biodiversiteit.

Wat levert het u op?

 • Schaduw en verkoeling in de zomer
 • Meer vlinders, vogels, insecten, en andere dieren
 • Meer schone lucht
 • Betere luchtkwaliteit

Bedrag subsidie

 • € 70 voor een boom

Voorwaarden

 • Maximaal 2 per adres voor inwoners, of maximaal 4 per adres voor bedrijven.
 • Er mag geen sprake zijn van een herplantingsplicht.
 • Bij het planten van een boom moet rekening gehouden worden met de erfgrensregels.
 • De boomsoort die u wilt planten staat in de bomenlijst die hoort bij deze regeling. Het gaat om winterharde, inheemse bomen en fruitbomen.
 • Minimale stamomtrek van 12-14 centimeter op 1 meter hoogte. Voor een fruitboom is dit 10-12 centimeter.
 • De oppervlakte van de tuin dient in verhouding te zijn tot de boomgrootte. Daarom gelden de volgende uitgangspunten om voor een subsidie in aanmerking te komen:
  • minder dan 500 vierkante meter: 3e grootte boom (tot 6 meter hoogte)
  • 500-1000 vierkante meter: 2e grootte boom (6-12 meter hoogte)
  • meer dan 1000 vierkante meter: 1e grootte boom (meer dan 12 meter hoogte)

3. Regenwater afkoppelen

Maak uw regenpijp los van het riool. Regenwater stroomt dan van het dak naar een plek in de tuin. Hierdoor komt er minder regenwater in het riool. Dit zakt dan weg in de grond.

Wat levert het u op?

 • Minder kans op wateroverlast
 • Minder droogte

Bedrag subsidie

 • € 10 per vierkante meter afgekoppeld verhard oppervlak, met een maximum van € 500.

Voorwaarden

 • Voor reeds bestaande panden en terreinen aangekoppeld aan gemengde riolering of drukriolering.
 • Het regenwater wordt lokaal vastgehouden en verwerkt. Er wordt minimaal 20 milimeter (= 20 liter per afgekoppelde vierkante meter dakoppervlak) opslag op eigen terrein gerealiseerd.
 • Bij infiltratie moet de bodem daarvoor geschikt zijn.
 • Infiltratie op eigen terrein of afvoer naar oppervlaktewater moet haalbaar zijn en mag geen overlast veroorzaken in eigen tuin of die van de buren.

4. Vergroenen (tegel eruit, plant erin)

We moedigen iedereen aan hun tuin groener te maken. Dit helpt wateroverlast en hitte tegen te gaan. Heeft u tegels, beton of asfalt op uw terrein? Vervang deze dan door planten of ander groen.  

Wat levert het u op?

 • Betere luchtkwaliteit
 • Minder kans op wateroverlast
 • Minder hitte in de zomer
 • Minder droogte
 • Meer vlinders, vogels, insecten, en andere dieren
 • Een prettige en ontspannen leef- en werkomgeving

Bedrag subsidie

 • € 12 per vierkante meter, met een maximum van € 500 voor inwoners en € 1.000 voor bedrijven.

Voorwaarden

 • Voor inwoners en bedrijven.
 • Verharding moet worden vervangen door vaste, levende beplanting. Denk aan bijvoorbeeld gras, planten, struiken of een boom.
 • De eerste aanleg van een tuin of terrein is uitgesloten van subsidie (het moet gaan om bestaande verharding die minimaal 1 jaar heeft gelegen).

5. Leg een groen dak aan

Met een groen dak vang je veel regenwater op. Ook is het is goed voor de biodiversiteit en creëert ook een extra isolatielaag op het gebouw.

Wat levert het u op?

 • Meer vlinders, vogels, insecten, en andere dieren
 • Een koeler gebouw of huis in de zomer en warmer in de winter
 • Minder kans op wateroverlast

Bedrag subsidie

 • € 30 per vierkante meter met een laagdikte van 8-20 centimeter.
 • € 40 per vierkante meter met een laagdikte van meer dan 20 centimeter.
 • Maximum van € 2.500 voor inwoners en € 5.000 voor bedrijven.

Voorwaarden

 • Voor inwoners en bedrijven gelegen binnen de bebouwde kom.
 • De vegetatie van een groen dak moet bestaan uit minimaal 30% kruiden en bloemen.
 • Het groene dak heeft hellingshoek van maximaal 35 graden.
 • Het groene dak wordt of is door een professioneel bedrijf aangelegd.

6. Leg een groene gevel aan

Een groene gevel is geschikt om regenwater op te vangen, het is goed voor de biodiversiteit en creëert ook een extra isolatielaag op het gebouw.

Wat levert het op?

 • Zorgt voor meer vlinders, vogels, insecten, enzovoorts.
 • Houdt het gebouw koel in de zomer en warm in de winter.

Bedrag subsidie

 • € 30 per vierkante meter, met een maximum van € 500

Voorwaarden

 • Voor inwoners en bedrijven binnen de bebouwde kom.
 • Bij het aanleggen van een groene gevel gaat het om de aanleg van een gevel met kunstmatige bodem (modulair systeem) in of op de gevel.

7. Installaties voor nuttig gebruik van regenwater

Kunt u minimaal 1.000 liter opgevangen regenwater opslaan? Dan kunt u dit gebruiken voor het doorspoelen van het toilet of een druppelinstallatie in de tuin.

Wat levert het u op?

 • U bespaart op uw drinkwatergebruik
 • Minder kans op wateroverlast

Bedrag subsidie

 • 40% van de subsidiale kosten met een maximum van € 500. 
 • Tot de subsidiale kosten worden gerekend de eenmalige investeringkosten verbonden aan de uitvoering, waaronder in ieder geval de loonkosten, materiaalkosten en omzetbelasting zijn inbegrepen.

Voorwaarden

 • Opgevangen water mag alleen gebruikt worden voor toilet, wasmachine, het leveren van was- en proceswater en vergelijkbare toepassingen in de woning/bedrijf of voor een tuindruppelinstallatie.
 • De installatie moet voldoende bereikbaar zijn voor onderhoud en inspectie.
 • Vanwege gezondheidsredenen mag het opgevangen water niet gebruikt worden voor sproeien, vernevelen of consumptie.
 • Er moet een minale opvangscapaciteit gereaslieerd zijn van 1.000 liter en de installatie moet jaarrond in gebruik worden genomen.

8. Infiltrerende verharding

Op plekken waar verharding nodig is, kunnen waterdoorlatende materialen er toch voor zorgen dat het regenwater in de bodem kan wegzakken. Dit is goed voor het grondwaterpeil en het riool ontvangt minder water. Voorbeelden van waterdoorlatende verharding zijn: grasbetontegels, houtspaanders, schelpen, grind of klinkers met open voegen.

Wat levert het u op?

 • Minder kans op wateroverlast
 • Minder droogte

Bedrag subsidie

 • € 10 per vierkante meter, met een maximum van € 150 voor inwoners en € 300 voor bedrijven.

Voorwaarden

 • De waterdoorlatende verharding moet ter vervanging van verharding geplaatst worden.
 • De aanvrager moet voldoende kunnen motiveren waarom een vorm verharding nodig is.
 • De ondergrond, eventuele fundering en andere onderliggende lagen moet voldoende waterdoorlatend zijn.
 • De aanvrager is verantwoordelijk voor het onderhoud van de bestrating en het in stand houden van het functioneren van de waterdoorlatende verharding.

Heeft u vragen?

Kijk dan op www.subsidieaanvragen.nl/veelgesteldevragen. Of neem contact op met de helpdesk van subsidieaanvragen.nl. De helpdesk is per e-mail en telefonisch bereikbaar, van maandag tot en met donderdag tussen 9.00-17.00 uur.    

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente Hardenberg? Meld u dan aan voor één van de nieuwsbrieven.