Tegemoetkoming energiekosten minima

Ook in 2023 is er een energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen. De energietoeslag 2023 is € 800.

Voor wie is de energietoeslag?

De energietoeslag 2023 is bedoeld voor inwoners met een zelfstandig huishouden en een laag inkomen. U hebt een laag inkomen als uw inkomen op de peildatum niet hoger is dan 130% van de bijstandsnorm die bij uw situatie hoort. Het vakantiegeld telt hierbij niet mee. Ook naar vermogen kijken we niet.

Daarbij horen de volgende maximale netto maandinkomens (zonder vakantiegeld) voor de energietoeslag:

Overzicht van maximum inkomen per situatie voor Energietoeslag 2023
  Bijstandsnorm Inkomensgrens
Alleenstaand, tot pensioenleeftijd € 1.216,62 € 1.581,61
Gehuwd of samenwonend, tot pensioenleeftijd € 1.738,02 € 2.259,43
Alleenstaand, gepensioneerd € 1.357,66 € 1.764,96
Gehuwd of samenwonend, gepensioneerd € 1.843,66 € 2.396,76

Kostendelersnorm

Hebt u medebewoners? Dan geldt misschien de kostendelersnorm.

Een medebewoner is iemand van 27 jaar en ouder. Dit kan een kind zijn, maar ook iemand anders. De hoogte van de kostendelersnorm is afhankelijk van het aantal medebewoners. Het maakt niet uit of een medebewoner meebetaalt in de kosten.

Meer informatie over de kostendelersnorm


Wanneer ontvangt u de energietoeslag?

Hebt u vorig jaar de energietoeslag ontvangen? En hebt u in 2023 ook een laag inkomen? Dan ontvangt u de energietoeslag in veel gevallen automatisch.

Hebt u een bijstandsuitkering? Dan ontvangt u de energietoeslag 2023 eind november 2023. Daar hoeft u niets voor te doen. Uw gegevens zijn bij ons bekend.

Hebt u geen bijstandsuitkering? Maar hebt u wel eerder een energietoeslag ontvangen? Dan zijn uw gegevens ook bij ons bekend. Wij kijken of u recht heeft op de energietoeslag 2023. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan ontvangt u de energietoeslag automatisch eind december 2023.

Energietoeslag 2023 aanvragen

U kunt de energietoeslag 2023 niet meer aanvragen. Dat kon tot en met 30 juni 2024.

Begin 2023 is € 500 uitbetaald aan iedereen die de energietoeslag 2022 heeft ontvangen. Dit bedrag hoort bij de regeling energietoeslag 2022. En gaat dus niet af van de € 800 energietoeslag 2023. De energietoeslag 2022 kan niet meer worden aangevraagd.


Goed om te weten

Bent u student, uitwonend én heeft u een basis- en aanvullende beurs of een lening bij DUO? Dan hebt u misschien recht op de tegemoetkoming energiekosten voor studenten. Dit is een eenmalig bedrag van € 400.

DUO regelt de tegemoetkoming

Studenten die aan deze voorwaarden voldoen, krijgen vanzelf bericht van DUO. Vanaf januari 2024 wordt de tegemoetkoming automatisch door DUO uitbetaald.

Meer informatie

Meer weten over de eenmalige tegemoetkoming energiekosten 2023 voor studenten?

Ga naar www.duo.nl/energie

U hebt een zelfstandig huishouden als de woning een eigen toegang, eigen keuken en eigen toilet heeft. Hebt u geen eigen toegang? Of deelt u de keuken of het toilet met de bewoners van andere woningen/kamers? Dan is er geen sprake van een zelfstandig huishouden.

Voorbeelden van onzelfstandige woningen zijn:

  • kamers in studentenhuizen;
  • hospitakamers (kamer in huis van hoofdbewoner).

Dan kunt u mogelijk individuele bijzondere bijstand voor energiekosten krijgen. Voor de extra kosten voor gas en elektriciteit kan bijzondere bijstand worden verleend. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen en vermogen.

U kunt bijzondere bijstand voor energiekosten aanvragen tot en met 31 juni 2024.

Meer informatie en aanvragen

U kunt ervoor zorgen dat uw energierekening blijvend omlaag gaat. Hebt u bijvoorbeeld behoefte aan advies? Dan kan er een energiecoach bij u langskomen om advies te geven over besparing van energie. De adviezen van de energiecoach zijn altijd gratis.

Meer informatie en contact met de energiecoach

Hebt u last van tocht of kou in huis? Dan kan het Energie Klusteam Hardenberg u helpen met isolatie en advies.

Meer informatie en contact met het Energie Klusteam Hardenberg

Hebt u geldzorgen, vragen over geld of (dreigende) schulden? Dan kunt u ook bij de gemeente terecht. Voor professionele ondersteuning bij schulden, maar ook voor een gratis adviesgesprek.

Meer informatie over schulddienstverlening