Bijzondere bijstand

Hebt u een laag inkomen en onverwachte kosten die u niet kunt betalen? Misschien kunt u (voor een deel) vergoeding krijgen van de gemeente. Dit heet bijzondere bijstand.

Om bijzondere bijstand te kunnen krijgen, zijn er een paar voorwaarden:

 • U woont in de gemeente Hardenberg.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U hebt niet genoeg inkomen of vermogen om de kosten zelf te betalen.
 • De kosten moeten bijzonder zijn. Dat betekent dat het kosten zijn die u normaal niet maakt, maar die u nu door omstandigheden wel moet maken.
 • De kosten moeten noodzakelijk zijn. Dat betekent dat u die kosten móet maken. Soms moet een arts of een andere deskundige die noodzaak vaststellen.
 • U probeert eerst alle andere mogelijkheden om de kosten betaald te krijgen. Soms heeft u een afwijzing van een andere regeling nodig om bijzondere bijstand aan te kunnen vragen.

Bij elke aanvraag kijken we of u voldoet aan de voorwaarden.

Om welke kosten gaat het?

We leggen hieronder meer uit over algemene kosten en bijzondere kosten. Ook houden we rekening met wat u zelf kunt betalen.

Algemene kosten zijn kosten die iedereen heeft, of kosten die af en toe voorkomen. Bijvoorbeeld kosten voor:

 • verhuizing;
 • inrichting van de woning bij een verhuizing;
 • huishoudelijke apparatuur zoals een wasmachine of een stofzuiger;
 • babyuitzet.

Voor deze kosten moet u zelf sparen of geld lenen. Geld lenen kan bijvoorbeeld bij de Kredietbank Nederland. Kunt u niet sparen en geen lening krijgen? Vraag dan bijzondere bijstand aan.

Bijzondere kosten zijn extra kosten die niet iedereen heeft en die u soms niet helemaal met uw inkomen kunt betalen. Bijvoorbeeld voor:

 • dieetkosten;
 • kosten bewindvoering;
 • eigen bijdrage rechtshulp;
 • uitvaartkosten.

Is uw inkomen hoger dan het bijstandsniveau? Dan kijken we wat u zelf kunt betalen. We kijken naar uw inkomen en vermogen. Hoe hoger uw inkomen en vermogen, hoe minder bijzondere bijstand u krijgt.

Krijgt u kinderbijslag, huurtoeslag, zorgtoeslag of kinderkortingen van de belastingdienst? Deze tellen we niet mee als inkomen.

Hulp bij laag inkomen

Kunt u uw sportclub, abonnement voor de dierentuin of andere activiteiten niet zelf betalen? Of dat van uw kinderen? Dan heeft u misschien recht op een bijdrage uit het Sociaal Cultureel Fonds of van Samen voor alle kinderen.

Aanvragen bijzondere bijstand

Tip: bewaar uw rekeningen. Vraagt u bijzondere bijstand aan? Dan moet u kunnen laten zien waarvoor u bijstand aanvraagt. Stuur kopieën van rekeningen mee bij uw aanvraag. De originelen bewaart u zelf.

Documenten