Sociaal Cultureel Fonds

Kunt u uw sportclub, abonnement voor de dierentuin of andere activiteiten niet zelf betalen? Dan heeft u misschien recht op een bijdrage uit het Sociaal Cultureel Fonds.

De bijdrage uit het Sociaal Cultureel Fonds verschilt afhankelijk van uw netto gezinskomen.

 • Is dit minder dan 130% van de bijstandsnorm? Dan is de bijdrage € 250.
 • Is dit 130-140% van de bijstandsnorm? Dan is de bijdrage € 125.
 • Meer personen uit 1 gezin kunnen een bijdrage krijgen.

Voorwaarden en normbedragen

 • U woont in de gemeente Hardenberg.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • Uw vermogen en inkomen zijn niet hoger dan in de normen staat (lees hieronder verder). Deze inkomensgrenzen gelden vanaf 1 juli 2024. Ze worden 2 keer per jaar opnieuw bepaald.

Uw vermogen mag niet hoger zijn dan:

 • maximaal € 7.605 voor een alleenstaande.
 • maximaal € 15.210 voor een echtpaar of alleenstaande ouder.

Hieronder staat hoe hoog de vergoeding is uit het Sociaal Cultureel Fonds. We kijken hiervoor naar uw netto maandinkomen zonder vakantiegeld en toeslagen van de Belastingdienst.

Hebt u hier een vraag over? Mail ons op minimaregeling@hardenberg.nl.

Alleenstaande of alleenstaande ouder:

 • Uw inkomen is niet hoger dan € 1.615,94 - u krijgt € 250 per persoon.
 • Uw inkomen ligt tussen € 1615,94 en € 1740,24 - u krijgt € 125 per persoon.

Samenwonenden of gehuwden:

 • Uw inkomen is samen niet hoger dan € 2.308,48 - u krijgt € 250 per persoon.
 • Uw inkomen samen ligt tussen € 2.308,48 en € 2.486,05 - u krijgt € 125 per persoon.

Alleenstaande of alleenstaande ouder:

 • Uw inkomen is niet hoger dan € 1.799,21 - u krijgt € 250 per persoon.
 • Uw inkomen ligt tussen € 1.799,21 en € 1.937,80 - u krijgt € 125 per persoon.

Samenwonenden of gehuwden:

 • Uw inkomen is samen niet hoger dan € 2.441,15 - u krijgt € 250 per persoon.
 • Uw inkomen samen ligt tussen € 2.441,15 en € 2.628,93 - u krijgt € 125 per persoon.

Alleenstaande of alleenstaande ouder:

 • Uw inkomen is niet hoger dan € 563,54 - u krijgt € 250 per persoon.
 • Uw inkomen ligt tussen € 563,54 en € 606,89 - u krijgt € 125 per persoon.

Samenwonenden of gehuwden:

 • Uw inkomen is samen niet hoger dan € 913,22 - u krijgt € 250 per persoon.
 • Uw inkomen samen ligt tussen € 913,22 en € 983,47 - u krijgt € 125 per persoon.

De bovenstaande inkomensgrenzen gelden vanaf 1 januari 2023. Ze worden 2 keer per jaar opnieuw bepaald.

Bent u jonger dan 18 jaar?

Bent u of gaat het om iemand jonger dan 18 jaar? Kijk dan of er recht is op een bijdrage uit het samenwerkingsverband Samen voor alle kinderen.

Voorbeelden van activiteiten

 • Abonnement dagblad
 • Lidmaatschap van de bibliotheek
 • Abonnement dierentuin
 • Lidmaatschap of contributie voor sport of cultuur (bijvoorbeeld museum)
 • Abonnement telecombedrijf (internet, televisie, mobiel)
 • Muziekles of zangles
 • Cursussen en activiteiten
 • Danslessen bij dansscholen
 • Kortingskaart Nederlandse Spoorwegen
 • Lessen bij fitnesscentra
 • Zwemlessen

Denk aan sportkleding, een muziekinstrument, reiskosten of eten en drinken.

Aanvragen bijdrage Sociaal Cultureel Fonds

Dit kan met onderstaand formulier. Stuur altijd bewijsstukken mee van de kosten die u maakt. Stuur het formulier zonder postzegel naar:

Gemeente Hardenberg
Aan administratie MD
Antwoordnummer 18
7740 VK Hardenberg

U mag het formulier ook mailen naar administratieMD@hardenberg.nl

We behandelen uw aanvraag binnen 8 weken.