Controle gegevens

Ontvangt u een uitkering? Dan controleren wij elke maand of u hier (nog) recht op heeft. Inlichtingenbureau helpt hierbij. Dit bureau is opgericht door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het Inlichtingenbureau zorgt ervoor dat informatie vanuit verschillende overheidsorganisaties bij ons terechtkomt. Met deze informatie bepalen we waar inwoners recht op hebben. Denk bijvoorbeeld aan een bijstandsuitkering, bijzondere bijstand of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

We krijgen gegevens van de volgende overheidsorganisaties

Deze organisatie weet of u loon krijgt, een uitkering ontvangt of een baan hebt gevonden.

De Belastingdienst heeft informatie over uw spaargeld en uw bankrekening(en). Ook weet de Belastingdienst of u huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag ontvangt. Als u een bijstandsuitkering krijgt, dan hebt u vaak recht op deze toeslagen.

Bij DUO is bekend of u studiefinanciering krijgt en of u staat ingeschreven bij een universiteit of hogeschool.

Deze organisatie houdt bij welke mensen in de gevangenis zitten. Iemand die in de gevangenis zit, heeft geen recht op een (volledige) bijstandsuitkering.

De RDW weet welke voertuigen u heeft. De waarde van uw voertuig kan verschil maken voor de bijstandsuitkering.

ZN weet of u een betalingsachterstand hebt van uw zorgpremie of helemaal geen zorgverzekering hebt. In Nederland is het hebben van een zorgverzekering verplicht.

Het is bekend of u ook bij een andere gemeente een uitkering ontvangt. U mag namelijk niet meer dan één bijstandsuitkering hebben.

Inzageverzoek

Heeft u vragen over de informatie die bovenstaande instanties over u hebben? Dan kunt u een inzageverzoek indienen bij het Inlichtingenbureau. U ontvangt de gegevens gratis binnen ongeveer twee weken.

Wilt u meer weten? Bel dan naar 088 751 37 00 of stuur een e-mail naar privacy@inlichtingenbureau.nl.