Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit van ons? Bel ons op 14 0523. Dan proberen we het samen op te lossen. Een brief schrijven kan ook. We noemen dat bezwaar maken.

Als u bezwaar maakt, moet u belang hebben bij het besluit waartegen u bezwaar maakt. Alleen dan behandelen we uw bezwaar. 

We vragen advies aan de onafhankelijke commissie bezwaarschriften. Tijdens een bijeenkomst krijgt zowel de bewoner als de gemeente de kans om hun mening toe te lichten. Dit noemen we een hoorzitting. Daarna schrijft de commissie een advies.

De commissie bezwaarschriften bestaat uit een aantal leden. Zij werken niet bij de gemeente Hardenberg. Zij zijn onafhankelijk en adviseren de gemeente.Leden

 • De heer P. van de Leur (voorzitter)
 • De heer mr. D. Pool (voorzitter)
 • Mevrouw mr. ing. J.W. Kempenaar
 • De heer mr. N.J. Arends
 • De heer H. de Groot
 • Mevrouw R.H.M. Plegt - Kuipers

Indienen bezwaar

U kunt uw bezwaarschrift met DigiD online opsturen. Per post opsturen kan ook:

Gemeente Hardenberg
Postbus 500
7770 BA Hardenberg

Let op! Bent u het niet eens met een aanslag voor de belastingen? Dan maakt u op een andere manier bezwaar.

U kunt ook een bezwaarschrift insturen met eHerkenning.

In uw bezwaar staat in ieder geval:

 • Uw naam en adres.
 • De datum waarop u het bezwaar schrijft.
 • Tegen welk besluit (datum, kenmerk) u bezwaar maakt.
 • Waarom u het niet eens bent met het besluit.
 • En stuur als het kan een kopie mee van het besluit.

U moet uw bezwaar uiterlijk 6 weken na ons besluit versturen. Binnen een paar dagen krijgt u bericht dat we uw bezwaar hebben gekregen. Bij deze brief zit meer informatie over hoe het verder gaat.

Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen

Wilt u bezwaar maken tegen de gemeentelijke belastingen of de WOZ-beschikking? Dan kunt u een bezwaarschrift opsturen.

Weekblad De Toren

Besluiten die gaan over de openbare ruimte, bijvoorbeeld bouwvergunningen of sloopvergunningen, zetten we (meestal) in de krant. Ze staan op de gemeentelijke pagina's in weekblad De Toren. Dit weekblad verschijnt iedere woensdag huis aan huis.

Bij die besluiten staat wanneer het besluit is gepubliceerd. En tot wanneer men bezwaar kan maken.


Hoe werkt het?

Maakt u bezwaar? Dan krijgt u te maken met:

 • Hoorzitting
 • Advies
 • Beslissing op het bezwaar
 • In beroep
 • Verzoek om voorlopige voorziening

Hieronder leggen wij deze stappen voor u uit.

Hoorzitting

Maakt u bezwaar? Dan nodigen we u meestal uit voor een bijeenkomst op het gemeentehuis. We noemen dit een hoorzitting. Bij een hoorzitting zijn een voorzitter en twee commissieleden aanwezig.

Bekijk de planning van hoorzittingen

Deze hoorzitting is openbaar. Dit betekent dat er ook andere mensen bij kunnen zijn, zoals de pers. Gaat het om vertrouwelijke zaken? Vraag de commissie dan om de hoorzitting achter gesloten deuren te houden.

Tijdens een hoorzitting krijgt u als eerste de kans om uw bezwaar toe te lichten. Daarna licht iemand van de gemeente de zaak toe. Soms zijn er ook andere betrokken personen bij die iets willen zeggen. U mag uw advocaat, adviseur of deskundige meenemen voor het geven van meer informatie of een toelichting.

Advies

Is iedereen gehoord? Dan bespreken de commissieleden uw bezwaar in een besloten vergadering. Daarna schrijven ze een advies. Meestal duurt dit enkele weken. U krijgt een kopie van dit advies.

Het kan zijn dat er na de hoorzitting nog een onderzoek nodig is. Bijvoorbeeld een onderzoek door deskundigen. Dan wacht de commissie met het schrijven van het advies. U krijgt dan bericht.

Beslissing op het bezwaar

De commissie schrijft een advies. Met dit advies erbij nemen we een beslissing op uw bezwaar. We doen ons best om dit te doen binnen 12 weken na het einde van de bezwaartermijn. In de wet staat ook dat dit moet. Maar soms lukt dat niet. U krijgt daar dan bericht over (dit noemen we een verdagingsbesluit). We kunnen onze beslissing dan 6 weken later nemen.

Meestal nemen we dezelfde beslissing als het advies van de commissie. Maar we mogen ook anders beslissen. Waarom we dat dan doen, staat in ons besluit.

In beroep

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u juridisch bezwaar maken. Dit noemen we beroep instellen. Dit doet u bij de rechtbank. Dit moet binnen 6 weken na onze beslissing op uw bezwaar. U stuurt een brief (uw beroepschrift) naar:

Rechtbank Overijssel
Sector Bestuursrecht
Postbus 10067
8000 GB Zwolle

Stuur het besluit mee waartegen u in beroep gaat. En zet uw naam, adres en waarom u in beroep gaat in de brief. U kunt ook beroep instellen als we te laat zijn met het beslissen op uw bezwaar.

Het verzoek om voorlopige voorziening

Maakt u bezwaar? Of gaat u in beroep? Dat zorgt er niet voor dat alles uitgesteld wordt. Dit betekent dat het genomen besluit gewoon 'doorgaat'.

Wilt u dit tegenhouden? Vraag dan om een voorlopige voorziening. Dit kan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel in Zwolle. Deze rechter kan dan zeggen dat het genomen besluit moet wachten totdat er op het bezwaar of beroep is beslist.  

Stuur uw brief naar:

Rechtbank Overijssel
Voorzieningenrechter, sector Bestuursrecht
Postbus 10067
8000 GB Zwolle


Samenvatting Jaarverslag 2022

De Commissie Bezwaarschriften geeft het college advies over binnengekomen bezwaarschriften. De bezwaarmakers leggen hun bezwaar uit tijdens een hoorzitting met de commissie. Het gaat om bezwaarschriften tegen besluiten van het college. De meeste besluiten zijn op basis van de regeling voor mandaat genomen.

In 2022 zijn er 116 bezwaarschriften binnengekomen, waaronder:

 • 45 over de bijstand.
 • 30 over ruimtelijk gebied.
 • 28 over Wmo leerlingenvervoer.
 • 11 over openbaar gebied.
 • 2 over de dienstverlening.

Wilt u het hele jaarverslag lezen? Klik hieronder bij 'Bestanden' op 'Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften 2022'.

Samenvatting Jaarverslag 2021

De Commissie Bezwaarschriften geeft het college advies over binnengekomen bezwaarschriften. De bezwaarmakers leggen hun bezwaar uit tijdens een hoorzitting met de commissie. Het gaat om bezwaarschriften tegen besluiten van het college (de meeste besluiten zijn via mandaat (met toestemming) genomen).

In 2021 zijn er 116 bezwaarschriften binnengekomen, waaronder:

 • 43 over ruimtelijk gebied.
 • 38 over de bijstand.
 • 25 over Wmo leerlingenvervoer.
 • 5 over de dienstverlening.
 • 2 over openbaar gebied.

In totaal zijn er 138 bezwaarschriften in behandeling genomen, waarvan 22 nog uit 2020:

 • 39 zijn voor de hoorzitting al ingetrokken, omdat het college een nieuw besluit neemt, of de bezwaarmaker tevreden is met de uitleg.
 • 43 waren ongegrond.
 • 29 waren niet ontvankkelijk.
 • 9 waren gegrond.
 • 4 kregen een gemengd advies, omdat deze voor een deel ongegrond en voor een deel gegrond waren.
 • 15 zijn er nog in behandeling.

De commissie heeft geen algemeen geldende aanbevelingen opgesteld. Wel heeft zij in tien zaken concrete aanbevelingen gedaan. Bijvoorbeeld dat de onderbouwing van besluiten volledig en duidelijk moet zijn. Daarvoor moet belangrijke informatie opgevraagd en verwerkt worden bij het opstellen van onderliggende rapporten. Daarna pas kunnen de feiten en omstandigheden goed bekeken worden. Daaruit volgt dan een goed gemotiveerd besluit. 

Wilt u het hele jaarverslag lezen? Klik hieronder bij 'Bestanden' op 'Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften 2021'.

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente Hardenberg? Meld u dan aan voor één van de nieuwsbrieven.