Bezwaar of klacht

Bent u het niet eens met een besluit van ons? Meestal kunt u dan een bezwaarschrift indienen. Bent u niet tevreden over hoe we u behandelen? Dan kunt u een klacht indienen.

Als u bezwaar maakt, moet u belang hebben bij het besluit waartegen u bezwaar maakt. Alleen dan behandelt een onafhankelijke commissie bezwaarschriften uw bezwaar.

Als u een klacht indient, handelen wij deze af. Bent u na de behandeling niet tevreden? Dan kunt u uw klacht doorsturen naar een onafhankelijke gemeentelijke ombudscommissie.

Bezwaar belasting

Bent u het niet eens met een aanslag voor de belastingen? Dan maakt u op een andere manier bezwaar.

Klacht aanbesteding

Heeft u een klacht over een aanbesteding? Ga dan naar klachtenmeldpuntaanbesteden.nl.

Sociaal ombudsvrouw

Heeft u vragen, zorgen of klachten die gaan over zorg, jeugd, werk en inkomen? Neem dan gratis contact op met de sociaal ombudsvrouw.