Evenementenvergunning

We willen mensen die evenementen organiseren helpen om dit goed en veilig te doen. In onderstaand stappenplan leest u wat belangrijk is en wat u moet regelen.

Tip! Denk aan de toegankelijkheid van uw evenement. Zodat ook mensen met een (fysieke) beperking volop mee kunnen doen!

Kijk voor meer informatie op coalitievoorinclusie.nl

Stappenplan evenement organiseren

Wilt u een evenement organiseren? De casemanager evenementenvergunning van de gemeente is uw contactpersoon. U kunt uw ideeën al vooraf met de casemanager bespreken.

Het is verstandig om eerst de evenementenkalender 2024 te bekijken. Hierop staan de evenementen voor de komende tijd. We willen niet twee evenementen op dezelfde dag en dezelfde plaats.

Wilt u een klein evenement zonder extra risico’s organiseren? Dan is een evenementenvergunning niet nodig. Wel moet u dit bij ons melden. Gebruik hiervoor hetzelfde formulier als voor de evenementenvergunning (onderaan deze pagina).

Voor grote evenementen vraagt u een vergunning aan. Het gaat bijvoorbeeld om evenementen:

 • met muziek
 • met een grote tent (meer dan 50 vierkante meter)
 • waar men alcohol kan kopen of
 • waar verkeersregelaars nodig zijn

Denk aan een braderie, optocht, feest of festival. Weet u niet zeker of uw evenement klein of groot is? Neem dan contact met ons op.

Lees meer over het verschil tussen een klein en groot evenement

Organiseert u een evenement? Houd dan rekening met de volgende zaken en regels:

 • U bent verantwoordelijk voor de veiligheid van de bezoekers en deelnemers.
 • U zorgt ervoor dat de gezondheid van iedereen niet in gevaar komt.
 • We willen niet meerdere evenementen op dezelfde plek op 1 dag. Dit is niet prettig voor de omgeving.
 • Na een bepaald tijdstip mag u geen muziek meer draaien.
 • U moet rekening houden met:
  • de bereikbaarheid
  • het maximaal aantal bezoekers
  • de verkeersveiligheid en
  • de toegang voor mindervaliden
 • Er zijn regels voor het gebruik van drugs en alcohol.

Voordat u de evenementenvergunning aanvraagt, regelt u verschillende zaken. Ook weet u wat u moet doen en nodig heeft. We nemen dit allemaal mee bij het beoordelen van uw aanvraag. Zorg dus dat u op tijd begint met de voorbereidingen. Zo kunt u op tijd een complete aanvraag indienen.

Lees meer over waar rekening mee moet houden.

Misschien zijn er voor het evenement ontheffingen of vergunningen van de provincie Overijssel nodig. Of toestemming van een andere gemeente. Denk hierbij aan:

 1. Ontheffing voor het gebruik van provinciale wegen en gronden.
  U heeft toestemming nodig voor het gebruik van provinciale wegen. Denk daarbij aan vaarwegen (zoals kanalen), grond, en wegen binnen 10 meter van een weg of kanaal. Meer informatie hierover vindt u op www.overijssel.nl.
 2. Ontheffing van de Wet natuurbescherming. Vooral voor soortenbescherming en stikstof.
  Als u een buitenevenement organiseert, kunt u te maken krijgen met de Wet natuurbescherming. De Wet natuurbescherming beschermt Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten. Sinds 1 januari 2017 bepalen de provincies voor hun grondgebied wat wel en niet mag. En zij zijn verantwoordelijk voor het afgeven of weigeren van vergunningen en ontheffingen. Meer informatie hierover vindt u op www.overijssel.nl.
 3. Verklaring Van Geen Bezwaar voor het gebruik van wegen in een andere gemeente.
  Maakt uw evenement gebruik van wegen in een andere gemeente? Meld dit bij de gemeente waar het om gaat. Meestal is een e-mail voldoende. In de e-mail moet u informatie geven over het evenement, en een kaartje of plattegrond met de route meesturen.

De casemanager evenementenvergunning is uw contactpersoon. U kunt uw plannen vooraf met de casemanager bespreken. Politie, brandweer, ambulance, de Veiligheidsregio en de Omgevingsdienst adviseren ons bij het beoordelen van een aanvraag voor een evenementenvergunning.

Het kan zijn dat we u vooraf uitnodigen voor een overleg met deze partijen. Zo weet u op tijd wat u nog moet doen. Of welke extra maatregelen nodig zijn.

Lees meer over de voorbereidingen voor uw aanvraag

Evenementen die bijdragen aan een bruisende evenementenkalender krijgen subsidie als ze aan de voorwaarden voldoen. Vraag subsidie voor een evenement voor het volgende jaar vóór 1 oktober aan. We laten uiterlijk 31 december weten wat we met uw aanvraag doen.
Lees meer over de evenementensubsidie

U vraagt een evenementenvergunning aan met het aanvraagformulier. Bij de aanvraag vertelt u: 

 • om wat voor evenement het gaat
 • waar u het evenement wilt houden en
 • wat u doet om alles goed en veilig te laten verlopen.

Bij het aanvraagformulier stuurt u bijlagen mee. Zoals een plattegrond van het evenemententerrein of een veiligheidsplan.

Is de aanvraag voor de evenementenvergunning compleet? Dan zetten we de aanvraag in de krant. Ook vragen we advies aan bijvoorbeeld de hulpdiensten. Geven zij een positief advies? Dan geven wij de evenementenvergunning.

Meestal krijgt u binnen 8 weken na de aanvraag ons besluit. Is het een evenement met veel risico’s? Dan kan het 16 weken duren. Vraag de evenementenvergunning daarom op tijd aan.

Lees meer over wat er komt kijken bij een aanvraag

Krijgt u de vergunning? Dan kan uw evenement doorgaan. Tijdens het evenement zorgt u ervoor dat iedereen zich houdt aan de voorwaarden van de vergunning en andere regels die gelden. Wij vertrouwen erop dat dit gebeurt. Soms controleren wij of iedereen zich aan de regels houdt. Dit hangt af van het type evenement.
Lees meer over waarmee u tijdens het evenement rekening mee moet houden

Natuurlijk maakt u reclame voor uw evenement. Het is verstandig om uw evenement aan te melden op www.visithardenberg.nl. Zo is uw evenement ook online goed te vinden. Het staat dan op de website en Facebookpagina van Regio Hardenberg, de kracht van gewoon doen.

Vragen?

Bel ons dan via telefoonnummer 14 0523 of maak online een afspraak.

Aanvragen evenementenvergunning

Met onderstaande knop vraagt u een vergunning aan voor grote evenementen. Log hiervoor in met DigiD. Of maakt u melding van een klein evenement, samen met een ontheffing geluidhinder. Vraag de vergunning minimaal 8 weken vóór die tijd aan.

Om een evenementenvergunning te krijgen, moet u voldoen aan de voorwaarden. Deze voorwaarden staan in de documenten onderaan deze pagina. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u deze leest en zich houdt aan de regels. Voor evenementen moet u ook voldoen aan de regels voor minder alcoholgebruik.

Evenementenkalender

We willen niet meerdere evenementen op dezelfde plek op 1 dag. Dit is niet prettig voor de omgeving. Bekijk daarom eerst de evenementenkalender. Dan weet u wat er de komende tijd op de agenda staat.

U kunt de vergunning ook aanvragen of melding van het evenement doen met eHerkenning (voor ondernemers) of zonder DigiD.

Kosten

U betaalt voor een evenementenvergunning. Hoeveel dit is, hangt af van het soort evenement. Dit kunt u navragen bij de casemanager.

Meer informatie over de kosten staat in de tarieventabel uit de legesverordening. Het staat in Titel 3 (Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn), Hoofdstuk 2 (Organiseren evenementen of markten).