Evenementensubsidie

Dit jaar hebben we € 150.000 beschikbaar voor subsidies voor evenementen. Het bedrag per evenement hangt af van het soort evenement. En of het evenement voldoet aan de voorwaarden.

Wij hebben het liefst evenementen die vernieuwend zijn.

We dagen u uit om een evenement te organiseren met een uniek karakter. Dat is een evenement dat we in de afgelopen 3 jaar niet in onze gemeente hebben gehad. En dat de kans heeft om uit te groeien tot een groot evenement.

We hebben 2 soorten evenementen

Grote evenementen met een bovenregionale uitstraling

Aantal bezoekers: minimaal 5.000
Maximale subsidie: € 20.000

Reguliere evenementen

Aantal bezoekers: minimaal 1.000
Maximale subsidie: € 10.000

Organiseert u voor het eerst een evenement? Dan maken we uiterlijk 2 jaar een uitzondering op de regel dat er minimaal 1000 bezoekers komen.

Voorwaarden

Dankzij het evenement komen er meer bezoekers naar de gemeente Hardenberg. Die langer blijven en meer geld uitgeven. Het evenement zorgt voor meer inkomsten bij lokale horeca, detailhandel en andere lokale ondernemers.

Het evenement zet Hardenberg op de kaart. Het heeft een positieve invloed op het imago van de regio Hardenberg.

Het evenement trekt minimaal het aantal bezoekers zoals staat bij het soort evenementen. Het evenement richt zich op een brede doelgroep. Dit gebeurt zonder iemand uit te sluiten en door rekening te houden met mindervaliden.

Het evenement:

  • richt zich op jongeren in de gemeente Hardenberg en daarbuiten.
  • of heeft een actief doel om jongeren in te zetten als vrijwilligers binnen het evenement.

Het evenement is vernieuwend. Of er zijn bij bestaande evenementen nieuwe elementen toegevoegd om de deelnemers te verrassen. Het evenement helpt mee aan een bruisende evenementenkalender.

Subsidieregeling evenementen

De voorwaarden voor de evenementen en de rechten en plichten van de aanvrager staan in de subsidieregeling evenementen gemeente Hardenberg. Deze regeling staat onderaan deze pagina.

Bekijk de subsidieregeling op officielebekendmakingen.nl

Subsidiebedrag

We geven alleen subsidie als er niet genoeg geld is voor het evenement.

Voldoet het evenement aan alle voorwaarden? Dan krijgt u maximaal 15% van de begroting.

  • Ontvangt u minder dan € 5.000? Dan ontvangt u in een keer het hele bedrag (nadat u de beschikking heeft gekregen).
    • Deze evenementen worden met een steekproef gecontroleerd.
  • Ontvangt u meer dan € 5.000? Dan krijgt u de helft na goedkeuring van de subsidie. De andere helft krijgt u nadat u het evaluatierapport hebt ingeleverd.

Aanvraag indienen voor evenementensubsidie in 2024

Er zijn twee momenten waarop u subsidie kunt aanvragen:

  • In november-december vóór het jaar van uitvoering. U hoort in februari van het jaar van uitvoering of u subsidie krijgt.
  • In mei-juni in het jaar van uitvoering. U hoort in juli van het jaar van uitvoering of u subsidie krijgt.

Vraagt u de evenementensubsidie liever aan zonder eHerkenning?

Let op! Een subsidieaanvraag is niet hetzelfde als een vergunningaanvraag. Als u een evenement organiseert moet u ook een vergunning aanvragen. Doe dit:

  • voor een regulier evenement minstens 8 weken van tevoren
  • voor een groot evenement minstens 12 weken van tevoren.

Vraagt u te laat een vergunning aan? Dan kunnen wij niet beloven dat deze op tijd behandeld wordt. U loopt het risico geen vergunning te krijgen.

Voor uw aanvraag

We hebben een voorbeeld van een begroting voor een evenement. Die kunt u gebruiken bij uw aanvraag voor de subsidie.

Download het voorbeeld (Excel, 15 KB)  (xlsx, 15,11 KB)

We geven alleen een subsidie als u een tekort hebt op de begroting van uw evenement. Het subsidiebedrag is maximaal 15% van de begroting, en alleen wanneer u voldoet aan alle criteria (zoals in de regeling gesteld). We gebruiken geen wegingen of andere beoordelingssystemen meer. De voorwaarden leest u eerder op deze pagina.

U doet vanaf dit jaar (2023) uw aanvraag digitaal. Ook een uitdraai van de KvK is niet meer nodig. Wij hebben geprobeerd om de stappen in het digitale formulier zo logisch mogelijk te maken. Staat er links van een vraag/invulveld een vraagteken? Dan klikt u daarop om meer informatie te krijgen.

Heeft u hier vragen over?

Dan horen wij dit graag van u. Zo kunnen wij u verder helpen. En ons formulier verbeteren en begrijpelijk maken voor iedereen. Neem contact op met onze contactpersoon Paulien.

Snel en volledig

Een digitale aanvraag zorgt voor een snellere afhandeling. Ook zal er minder snel informatie ontbreken in uw aanvraag. Kunt u geen digitale aanvraag indienen? Neem dan contact op met onze contactpersoon Paulien.

Heeft u een vraag over uw subsidieaanvraag? Mail dan naar Paulien Katerbarg - Habers: paulien.katerbarg@hardenberg.nl.
Heeft u een vraag over de vergunningaanvraag? Mail dan naar: