Adresonderzoek

We willen de gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) verbeteren. En adresfraude voorkomen. Daarom doen we adresonderzoeken. We onderzoeken adressen waarbij we twijfelen of alle gegevens kloppen. Soms houden we een huisonderzoek.

Door het onderzoek kunnen we foute gegevens in de Basisregistratie Personen aanpassen. Bijvoorbeeld als iemand bij verhuizing vergat zich uit te schrijven als bewoner van dat adres.

Wat doen we bij een huisonderzoek?

Bij twijfel houden we soms een huisonderzoek. We komen dan bij u langs en stellen een paar vragen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Het is belangrijk dat u meewerkt. Werkt u niet mee? Dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw uitkering of toeslagen.

Vraag vooraf om legitimatie. Laten de personen aan de deur geen legitimatie zien? Dan hoeft u ze niet binnen te laten. Of mee te werken aan het onderzoek.

Zelf een adresonderzoek aanvragen

U kunt ook zelf een adresonderzoek aanvragen. Bijvoorbeeld als iemand uw adres zonder uw toestemming gebruikt als postadres. Of als er nog mensen op uw adres staan ingeschreven, die daar niet meer wonen.

Een adresonderzoek vraagt u aan via telefoonnummer 14 0523. Of gebruik het online contactformulier.

Plannen om mensen uit te schrijven uit Nederland

Soms komen we erachter dat mensen niet wonen op het adres dat ze bij ons ingeschreven staan. Het college kan dan besluiten om deze personen uit te schrijven uit Nederland. De namen en geboortedatums van deze mensen publiceren we op onze site. Zij kunnen binnen 4 weken reageren voordat we ze echt uitschrijven.

Ga naar de pagina