Voorgenomen verkopen vastgoed

Op deze pagina publiceert de gemeente de voorgenomen verkopen van vastgoed. Het Woonteam en het Bedrijventeam publiceren de kavels die in de verkoop staan op hun eigen pagina.

De overige verkopen van vastgoed (waaronder ook sommige woningbouw- of bedrijfskavels) zullen op deze pagina gepubliceerd worden. Met deze publicaties geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Woningbouwkavels

Heeft u interesse in een woningbouwkavel? Kijk voor meer informatie op deze pagina onder het kopje ‘Overig vastgoed’ en anders op de pagina van het Woonteam.

Bedrijfskavels

Heeft u interesse in een bedrijfskavel? Kijk dan voor meer informatie op deze pagina onder het kopje ‘Overig vastgoed’ en anders op de pagina van het Bedrijventeam.

Overig vastgoed

De gemeente publiceert voornemens tot verkoop van overig vastgoed op deze pagina. Kijk hieronder welke voornemens tot verkoop van vastgoed de gemeente op dit moment heeft.