Tijdelijke verhuur (aanvraag vergunning)

Verkoopt u uw woning, en staat deze hierdoor tijdelijk leeg? Door de Leegstandswet kunt u de woning tijdelijk verhuren. Hiervoor vraagt u bij ons een vergunning aan. De huurinkomsten zijn onbelast.

Met een Tijdelijke Verhuurvergunning kunt u uw woning tijdelijk verhuren zonder dat de huurbeschermingsbepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn. Voor de verhuurder geldt een opzegtermijn van drie maanden.

Uw aanvraag

Om in aanmerking te komen voor tijdelijke verhuur vraagt u bij de gemeente een Tijdelijke Verhuurvergunning aan. De gemeente toetst uw aanvraag vervolgens aan de criteria van de Leegstandswet. De leges bedragen € 76,10 (tarief 2024).

De gemeente toetst niet of de hypotheeknemer (de geldverstrekker of de bank) met de tijdelijke verhuur instemt. Dit is een zaak tussen u als woningeigenaar en de betreffende hypotheeknemer. U moet hier dus zelf toestemming voor vragen.

Huurovereenkomst

Als u aan de voorwaarden voldoet, verleent het college van burgemeester en wethouder een Tijdelijke Verhuurvergunning. U moet deze vergunning aan de huurder(s) verstrekken als bijlage bij de huurovereenkomst. Voor huurder(s) houdt de vergunning in, dat na afloop van de tijdelijke huurovereenkomst geen recht bestaat op huurbescherming op grond van het Burgerlijk Wetboek.

De vergunning geldt voor maximaal vijf jaar. De huurovereenkomst moet minimaal voor een half jaar worden gesloten.

Voor de verhuurder geldt een opzegtermijn van drie maanden; voor de huurder één maand. De huurovereenkomst stopt automatisch als de Tijdelijke Verhuurvergunning is verlopen.

Fiscale gevolgen

Bij tijdelijke verhuur van een te koop staande woning 'verhuist' deze naar box 3 (inkomen uit sparen en beleggen). Dat houdt in dat er vanaf het moment van verhuur geen hypotheekrenteaftrek voor deze woning meer mogelijk is.

Eventuele overwaarde boven de vrijstellingsgrens van box 3 wordt belast met 1,2% vermogensrendementsheffing. Daar staat tegenover dat de huurinkomsten onbelast zijn. Als de woning direct na de verhuurperiode weer leeg te koop staat valt deze vanaf dat moment weer in box 1. De hypotheekrente is dan weer aftrekbaar tot aan het einde van de periode waarin deze aftrekbaar zou zijn geweest als de woning onafgebroken leeg te koop had gestaan.

Op deze pagina