Bezwaar op aanslag of beschikking

Bent u het niet eens met een beschikking of belastingaanslag? Maak dan bezwaar. Dit kan binnen 6 weken na de dagtekening die wij op uw aanslagbiljet hebben gezet.

Verschillende bedrijven bieden aan om gratis (no cure, no pay) voor u bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Gratis is dit helaas niet! Deze bedrijven sturen de rekening voor hun werk naar de gemeente. Het gaat om ruim € 700 per gegrond bezwaarschrift. Uiteindelijk betalen alle belastingplichtigen dit met elkaar. U dus ook.

Wilt u bezwaar maken? U kunt dit eenvoudig zelf. Dit kan door middel van uw DigiD, eHerkenning of per post. We zetten alle mogelijkheden voor u hieronder op een rij.

Denkt  u er aan dat als u een bezwaar indient, u de aanslag toch moet betalen
Wij hebben tot 31 december de tijd om uw bezwaar af te handelen. Ondertussen betaalt u al de aanslag. U kunt ons wel vragen om uitstel van betaling.

Vraag u niet om uitstel? En betaalt u de aanslag niet (op tijd)? Dan sturen wij u een aanmaning.

Bezwaar indienen met eHerkenning

Via de knop hierboven kunt u bezwaar maken met DigiD. U kunt ook bezwaar maken met eHerkenning. Dat kan met de link hieronder.

Gegevens die u nodig hebt

Zet bij uw bezwaarschrift deze gegevens:

  • uw naam en adres;
  • de dagtekening van uw bezwaarschrift;
  • waarom u bezwaar maakt;
  • om welke belasting het gaat ;
  • het belastingjaar;
  • het bedrag van de aanslag;
  • het aanslagnummer (dit staat op het aanslagbiljet).

Bezwaar per post

U kunt uw bezwaarschrift ook met de post versturen. Dit kan binnen 6 weken na de datum op uw aanslagbiljet. Onderteken uw brief en stuur deze naar:

Gemeente Hardenberg
T.a.v. WOZ-ambtenaar
Postbus 500
7770 BA Hardenberg

Afhandeling van uw bezwaar

Pro-forma
Is nog niet helemaal duidelijk waarom u bezwaar maakt? Of hebt u meer tijd nodig om uw bezwaar uit te leggen? Stuur dan een 'pro-forma' bezwaarschrift.

Uitspraak
U krijgt de uitspraak op uw bezwaarschrift per post of mail. Wij proberen uw bezwaar zo snel mogelijk af te handelen. U kunt in ieder geval voor het einde van het kalenderjaar een uitspraak verwachten.

Bent u het niet eens met de uitspraak? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Dit kost geld. We noemen dat griffierechten. In een bijlage bij de uitspraak staat hoe dit werkt.

Uitstel van betaling

Maakt u bezwaar? Dan moet u de aanslag wel betalen. U kunt ons wel vragen om uitstel van betaling. Voor welke datum u moet betalen, staat op uw aanslagbiljet.

Uitstel van betaling aanvragen

Contact

Hebt u een vraag over de WOZ-waarde, ziet u onjuistheden of bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? Neem contact met ons op. Meestal is uw vraag of de onjuistheid snel op te lossen.

Uw aanslag betalen

U betaalt uw belastingaanslag met een automatische incasso. Of u maakt het geld zelf over. Ook kunt u een betalingsregeling aanvragen. Of vragen om uitstel van betaling. Bekijk de mogelijkheden.