Woz-waarde waterverdedigingswerken

Heeft u een woning, bedrijf of onbebouwde grond op of rondom een dijk? Dan kan het zijn dat het waterschap die grond in beheer heeft. Dat doen ze om het land te beschermen tegen hoog water. Een deel van deze grond tellen wij niet mee bij de bepaling van de WOZ-waarde van uw object.

De grond op of rondom een dijk wijst het waterschap aan als waterverdedigingswerk. Dit gebied bestaat uit een kernzone, een beschermingszone binnenkant en een beschermingszone buitenkant. De kernzone is de dijk zelf met een uitloop van enkele meters. Op de kaart kunt u zien welke gebieden dit zijn.

Bekijk de kaart met kernzones

Wat tellen we niet mee voor de WOZ-waarde?

We tellen de onbebouwde grond in de kernzone niet mee bij de bepaling van uw WOZ-waarde.

Is de grond al vrijgesteld voor de WOZ-waarde?

Is de onbebouwde grond al vrijgesteld voor de WOZ-waarde? Bijvoorbeeld omdat u het gebruikt voor landbouw? Dan heeft deze uitzondering geen effect op uw WOZ-waarde.

Controleer uw WOZ-waarde

U kunt zelf controleren of uw woning, bedrijf of onbebouwde grond binnen een kernzone valt. Waardoor deze grond niet meetelt voor uw WOZ-waarde. In dat geval staat 1 of meerdere van de volgende onderdelen op uw taxatieverslag:

  • Waterverdedigingswerken aftrek
  • Waterverdedigingswerken aftrek extra grond
  • Waterverdedigingswerken grond bij niet-woning

U kunt uw taxatieverslag online raadplegen.