Parkeerbelasting

U betaalt parkeerbelasting zodat we het parkeren in het centrum goed kunnen regelen. Parkeren in het centrum kost geld. Parkeren op afstand van het centrum is gratis.

U betaalt deze belasting als u:

  • parkeert bij een parkeerautomaat (de feitelijke parkeerbelasting);
  • parkeert op een parkeervergunningsplaats en u een parkeervergunning heeft.

Meer informatie over parkeervergunningen, -abonnementen en belparkeren

Naheffingsaanslag

Betaalt u niet of te weinig bij een parkeerautomaat? Dan sturen we u een naheffingsaanslag. U betaalt dan het bedrag dat u had moeten betalen. En we verhogen dit met € 76,70 voor de gemaakte kosten.

Verordening

Meer informatie staat in de verordening parkeerbelastingen.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de naheffingsaanslag? Dan kunt u bezwaar maken. U doet dit bij de heffingsambtenaar. Dat moet binnen 6 weken, nadat u de naheffingsaanslag (bon) hebt gekregen.

Kwijtschelding

U kunt geen kwijtschelding krijgen voor de naheffingsaanslag.