Koninklijke onderscheidingen

Heeft iemand zich lange tijd ingezet als vrijwilliger? Dan kan diegene bij de burgemeester worden voorgedragen voor een Koninklijke onderscheiding; een lintje. Iedereen mag zo'n lintje aanvragen, voor elke gewenste kandidaat.

De Koninklijke onderscheiding is een blijk van waardering. Deze wordt uitgereikt wanneer sprake is van 'persoonlijke bijzondere verdiensten voor de samenleving'.

Het gaat dan bijvoorbeeld om vrijwilligers die zich 15 jaar of langer inzetten voor organisaties op bijvoorbeeld het gebied van sport, kunst, cultuur, kerkelijk leven, natuur, pleegzorg of openbare orde en veiligheid.

Maar het kan ook iemand zijn, die in zijn werk buitengewone prestaties levert. Daarvan kan pas sprake zijn, als de prestaties veel verder gaan dan wat normaal gesproken van iemand in zo’n functie wordt verwacht. Bovendien moet de samenleving baat hebben bij het verrichte werk. Het mag dus niet alleen van nut zijn voor de onderneming, organisatie of instelling waar de kandidaat werkt.

Voordragen

Kent u iemand die een lintje verdient? Dan kunt u deze persoon voordragen voor een lintje. Samen met de gemeente Hardenberg kunt u eerst kijken of de aanvraag kansrijk is. Hierna kan de gemeente u verder helpen met de procedure om een lintje aan te vragen.

De onderscheiding

Het proces voor het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding duurt meer dan een half jaar. De onderscheiding wordt uitgereikt tijdens de jaarlijkse lintjesregen, of een tussentijdse gelegenheid.

Heeft u een vraag?

Wilt u meer weten over de procedure? Neem dan contact op met Renate Knol van de gemeente Hardenberg (14 0523).

Op deze pagina