Inburgering

U bent nieuw in Nederland en u moet inburgeren. De gemeente Hardenberg helpt u daarbij.

Inburgering

Wij doen een brede intake door u een leerbaarheidstoets te laten maken. Deze toets laat zien op welk niveau u het beste kunt inburgeren. Ook nodigen wij u uit voor een (of meer) gesprek(ken).

We maken een plan met de uitslagen van de leerbaarheidstoets en het gesprek. In dat plan wordt bepaald welk inburgeringstraject u gaat doen.

In het Plan Inburgering en Participatie (PIP) staat welk inburgeringstraject u gaat doen. Het PIP is een beslissing van de gemeente. In het PIP staan bijvoorbeeld afspraken over:

 • Het niveau waarop u gaat inburgeren.
 • Dat u gaat leren over de Nederlandse kernwaarden.
 • Dat u gaat leren over participeren in Nederland.
 • Activiteiten of werkzaamheden die u gaat verrichten.

Goed inburgeren is belangrijk. Want dan kunt u meedoen in de samenleving. U doet bijvoorbeeld mee door te werken, of door activiteiten of vrijwilligerswerk te doen.

Meer informatie over het inburgeringstraject

Doet u de B1-route of de Zelfredzaamheidsroute? Dan is de Module Arbeidsmarkt & Participatie (MAP) een verplicht onderdeel van uw inburgering. In deze module krijgt u informatie over werken en participeren in Nederland. Daarnaast doet u ervaring op met werk.

De MAP bestaat uit:

 • Een startgesprek met de gemeente. In het gesprek bespreekt u wat u gaat doen in de MAP.
 • Voorlichting over de Nederlandse arbeidsmarkt.
 • 40 uur ervaring opdoen met werk. Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk, een stage, of het bezoeken van organisaties en bedrijven.
 • Een eindgesprek met de gemeente. In het gesprek bespreekt u wat u heeft geleerd, wat u voor werk wilt doen in de toekomst en welke hulp u krijgt van de gemeente.

Starten met het inburgeringstraject

Goed inburgeren is belangrijk. Want dan kunt u meedoen in de samenleving. U doet bijvoorbeeld mee door te werken, of door activiteiten of vrijwilligerswerk te doen.

Inburgeren kan via drie leerroutes:

 • B1-route
 • Onderwijsroute
 • Zelfredzaamheidsroute (Z-route)

Elke leerroute moet binnen maximaal 3 jaar klaar zijn. Wij kijken samen met u welke leerroute het beste bij u past.

Uw contactpersoon vertelt u meer over uw inburgering.

In de B1-route gaat u Nederlands op B1-taalniveau leren. Dit doet u door Nederlandse taallessen te volgen. U leert ook over de Nederlandse maatschappij. En u maakt kennis met de Nederlandse kernwaarden. Tot slot leert u over de Nederlandse arbeidsmarkt.

De B1-route wordt aangeboden door het Alfa College.

In de Onderwijsroute bereiden we u voor op een opleiding. U volgt Nederlandse taallessen. En vakken zoals rekenen en Engels. Daarnaast maakt u kennis met de Nederlandse kernwaarden.

De Onderwijsroute hbo wordt aangeboden door Hogeschool Windesheim (Zwolle).

Lukt het u niet om binnen 3 jaar het Nederlands op B1-taalniveau te leren? Dan volgt u de Z-route. U leert dan Nederlands op het voor u hoogst haalbare niveau.

U krijgt hiervoor 800 uur Nederlandse taalles. En u leert over de Nederlandse maatschappij. Ook doet u minstens 800 uur lang activiteiten of werkzaamheden.

Verder maakt u kennis met de Nederlandse kernwaarden. En leert u over de Nederlandse arbeidsmarkt.

De Z-route wordt aangeboden door het Alfa College.

Wonen en financiën

Hieronder vindt u meer informatie over wonen in Nederland en financiële hulp.

Hebt u een woning in Hardenberg gekregen? Dan helpt Vluchtelingenwerk Nederland u verder.

Zij helpen u bij:

 • Het bezichtigen van de woning.
 • Het tekenen van de huurovereenkomst.
 • Het aanvragen van een uitkering, verzekering, en lening.
 • Het kopen van de meubels voor uw woning.

Bij de kringloopwinkels in Hardenberg en Dedemsvaart (zie www.kringloopbedrijfhardenberg.nl) kunt u goedkoop vloerbedekking, meubels, huishoudelijke apparaten en andere benodigdheden kopen.

Meer informatie op www.vluchtelingenwerk.nl

U wordt 6 maanden lang financieel geholpen door de gemeente. Uw huur, gas, water, elektra en verplichte zorgverzekering worden betaald van uw bijstandsuitkering. Zo kunt u zo snel mogelijk beginnen met het inburgeringstraject.

Hebt u financiële vragen over of problemen met...

Onderwijs kinderen en jongeren

In Nederland moeten alle kinderen tussen 5 en 18 jaar verplicht naar school. In Hardenberg zijn er verschillende scholen waar u uw kinderen in kunt schrijven. Vluchtelingenwerk helpt u bij het uitzoeken van de beste school voor uw kind.

U kunt terecht bij:

 • De OpStap. Deze basisschool is speciaal voor kinderen (4 tot 12 jaar) van asielzoekers en statushouders. Deze onderwijsplek is voor kinderen die nieuw zijn in Nederland, en de Nederlandse taal moeten leren.
 • Taalschool is voor anderstalige jongeren van 12 tot 18 jaar, die niet of slecht Nederlands spreken, lezen en schrijven.