Beschermd wonen

Beschermd wonen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er voor volwassenen  met psychische of ernstige psychosociale problemen, die tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen.

Ook niet met hulp van familie en vrienden. Of met de begeleiding van een hulpverlener. Beschermd wonen duurt zo kort mogelijk, maar ook zo lang als nodig.

Melding doen

Denkt u dat u dit nodig heeft? Doe dan een melding bij Samen Doen. Dit is het sociale wijkteam van de gemeente Hardenberg. Zij gaan met u in gesprek om te kijken welke ondersteuning past bij uw hulpvraag. Dat kan beschermd of begeleid wonen zijn, maar ook een andere vorm van ondersteuning.

Wanneer kom ik in aanmerking voor beschermd wonen?

  • U bent 18 jaar, of wordt binnen zes maanden 18 jaar.
  • U heeft een psychiatrische diagnose, vastgesteld door een deskundige.
  • U heeft 24 uur per dag toezicht en begeleiding nodig.

Als beschermd wonen het beste bij u past als vorm van ondersteuning, dan kijkt Samen Doen met u of u dat vanuit de Wmo krijgt. Komt u in aanmerking voor beschermd wonen vanuit de Wmo? Dan zorgt Samen Doen dat u een indicatie krijgt. En op de wachtlijst komt. 

Zij kijken goed naar uw ondersteuningsvraag. En de zorgaanbieder die u deze ondersteuning biedt. Zo komt u op een woonplek die bij u past.

3 soorten beschermd wonen

Deze vorm is voor inwoners die vanwege een psychiatrische problemen dagelijks intensieve begeleiding nodig hebben. De inwoner woont op een locatie van de zorgaanbieder. De woonomgeving moet veilig en prikkelarm zijn waarbij het ook bescherming, stabiliteit en structuur biedt. Hierbij is 24 uur per dag begeleiding op de locatie aanwezig.

Deze vorm is voor inwoners die vanwege complexe psychiatrische problemen dagelijks intensieve zorg en begeleiding nodig hebben. De inwoner woont op een locatie van de zorgaanbieder. Er is ondersteuning en overname van taken nodig op alle levensterreinen. De woonomgeving moet veilig en prikkelarm zijn waarbij het ook structuur, stabiliteit en bescherming biedt. Dit is deels besloten zorg (gecontroleerde in- en uitgangen). Hierbij is er 24 uur per dag begeleiding op de locatie aanwezig.

Deze vorm is voor inwoners die vanwege psychiatrische problemen begeleiding nodig hebben. De inwoner woont op een locatie van de zorgaanbieder. De woonomgeving moet veiligheid, stabiliteit en structuur bieden. Hierbij is de begeleiding overdag op de locatie aanwezig, 24 uur per dag bereikbaar en binnen 30 minuten beschikbaar op de locatie voor ongeplande begeleiding.

Wat moet ik hiervoor betalen?

U betaalt voor beschermd wonen een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de hoogte van uw eigen bijdrage op basis van uw financiƫle situatie. U kunt ook zelf de eigen bijdrage uitrekenen met de rekenhulp.