Voor werkgevers

Soms is het lastig om aan geschikt personeel te komen. Terwijl er ook mensen zijn die graag aan het werk willen. Maar die moeite hebben om zelf werk te vinden.

Op zoek naar personeel? Wij ondersteunen u graag!

Wij koppelen ondernemers die op zoek zijn naar personeel aan mensen die op zoek zijn naar werk. Soms gaat het om mensen die hierin wat hulp nodig hebben. Het lukt hen niet om deze baan via de 'gewone weg' te vinden.

Voordelen voor u

 • Ondersteuning en advies bij werving en selectie van personeel
 • Advies over subsidiemogelijkheden
 • Eén aanspreekpunt
 • Mogelijkheden voor proefplaatsing van kandidaten
 • Direct inzetbaar personeel
 • Begeleiding op de werkvloer
 • Invulling Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Ons doel is om de beste kandidaat voor uw onderneming te vinden. Deze kandidaten hebben soms een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor maken wij bijvoorbeeld gebruik van ons regionaal netwerk (Werkgeversservicepunt regio Zwolle). Waardoor wij een groot bereik hebben. Als u wilt, bieden wij extra ondersteuning bij de plaatsing en het begeleiden van de gemotiveerde kandidaten op de werkvloer.

Team Werk

Bestaat uit:

 • Project-accountmanagers: zij zijn uw eerste contactpersonen.
 • Accountmanagers: zij matchen vraag een aanbod.
 • Jobcoaches: zij begeleiden kandidaten op de werkvloer.

Personeelsvraag?

Heeft u een personeelsvraag? Neem dan contact op met Team Werk:

De project-accountmanagers helpen u graag verder. Of maak een vrijblijvende afspraak voor een bezoek aan uw bedrijf om de mogelijkheden te bespreken. De project- accountmanagers adviseren over arbeidsmarkt-vraagstukken, subsidiemogelijkheden, en zorgen voor de werving en selectie van personeel.

Onze regelingen en subsidiemogelijkheden

Een participatieplaats is een onbetaalde baan waar een kandidaat met behoud van uitkering kan werken. Niet de werkzaamheden staan centraal, maar het leren werken of het (opnieuw) wennen aan werken. Omgaan met gezag, op tijd komen, werkritme en samenwerking met collega's - allemaal dingen waar op een participatieplaats aan gewerkt kan worden.

Een werkervaringsplaats kan twee doelen hebben:

 1. Specifieke werkervaring opdoen. Zoals bij een 'snuffelstage'. Iemand kan dan kijken of het soort werk bij hem of haar past.
 2. Leren werken in een arbeidsrelatie. Tijdens de werkstage kan een kandidaat wennen aan bijvoorbeeld gezag, op tijd komen, werkritme en samenwerken met collega's.

De no-riskpolis is een verzekering. Krijgt u als werkgever een loonkostensubsidie voor een werknemer? Dan worden de loonkosten bij ziekte vergoed door het UWV.

Komt u als werkgever in aanmerking voor een vorm van subsidie op de loonkosten? De loonwaardemeting is een betrouwbaar instrument om dat vast te stellen. De werkgever krijgt het verschil tussen de loonwaarde en het minimum loon in de vorm van loonkostensubsidie.

Met een proefplaatsing kunt u beoordelen of iemand geschikt is voor een functie. De kandidaat krijgt geen loon, maar behoud de uitkering. Een proefplaatsing betekent wel dat de werkgever voldoende vertrouwen heeft in de kandidaat, met oog op indienstneming na afloop van de plaatsing.

Met een loonkostensubsidie kunt u iemand met een arbeidsbeperking in dienst nemen. Kan de werknemer zelfstandig minder dan het minimumloon verdienen? Dan krijgt u als werkgever loonkostensubsidie voor deze werknemer.

Heeft de werknemer meer tijd nodig om zich het werk eigen te maken? Dan is indienstnemingsubsidie een oplossing. Deze subsidie is voor werkgevers die al wel een arbeidsovereenkomst willen sluiten met deze werknemer.

De jobcoach probeert samen met de werkgever het beste uit de werknemer te halen, wanneer deze wat extra hulp kan gebruiken bij zijn of haar (nieuwe) baan. Deze hulp kan nodig zijn als de werknemer beperkingen ervaart, en het moeilijk vindt hier goed mee om te gaan.

De jobcoach:

 • ondersteunt werkgever en werknemer bij het inwerken;
 • geeft advies over de achtergrond van de werknemer;
 • kan de werkgever helpen bij de begeleiding op de werkvloer;
 • denkt mee in oplossingen als er problemen ontstaan;
 • is aanwezig tijdens voortgangsgesprekken over het werk.

Ook bij de belastingdienst kunt u subsidieregelingen aanvragen. Wij adviseren u graag. Het gaat om bijvoorbeeld Loonkostenvoordeel, LIV regeling en Loonkostenvoordeel ouderen 56 plus.

Werkgeversservicepunt regio Zwolle

Team Werk is onderdeel van het Werkgeversservicepunt regio Zwolle. Dit is een samenwerking tussen 13 gemeenten en het UWV. Op deze manier hebben wij inzicht in alle regionale vacatures. En kunnen werkzoekenden buiten de gemeente Hardenberg onze vacatures zien. Wij denken over de gemeentegrenzen heen om de beste kandidaat en aan de beste werkgever te koppelen. Hierbij is ons uitgangspunt dat iedere werkgever één vast contactpersoon heeft.