Stationsknooppunt Hardenberg

Het gebied rond het station in Hardenberg moet een plek worden waar wonen, werken, leren, en gezondheid samen komen. Door te investeren in het Stationsknooppunt, blijft Landstad Hardenberg een vitale grensgemeente. 

Eerder al liet de gemeente zien hoe het station en het gebied daar omheen eruit kunnen zien. In de afgelopen jaren zijn de haalbaarheid en betaalbaarheid van die plannen onderzocht. Ondertussen zijn er nieuwe ontwikkelingen in het gebied. We kunnen alle ontwikkelingen niet los van elkaar zien. Voor het beste resultaat en voor een krachtig stationsgebied moeten we álle ontwikkelingen realiseren. Want deze ontwikkelingen versterken elkaar.

Ambitie

We hebben een ambitiedocument gemaakt waarin we laten zien hoe alle ontwikkelingen in het stationsgebied samenhangen. 

Ontwikkelingen

Een nieuwe en veilige inrichting van het station staat centraal in de ambitie. Dat is belangrijk omdat het smalle perron nu voor onveilige situaties kan zorgen. Reizigers, fietsers en voetgangers moeten op of bij het station het spoor oversteken. We willen het gebied veiliger maken met een breder perron en een tunnel onder het station. Ook verbinden we zo het centrum van Hardenberg met het gebied aan de andere kant van het station. De tunnel is dus een onmisbare schakel in de plannen.

Een goed en veilig station dat klaar is voor de toekomst wordt nog belangrijker als Hardenberg beter bereikbaar is per spoor. We willen dat de Vechtdallijnen beter worden. En we maken ons sterk voor de Nedersaksenlijn. Zo ontstaan er treinverbindingen tussen Groningen, Twente en Zwolle, via knooppunt Hardenberg.

Maar er gebeurt meer in de omgeving van het station. Het Saxenburgh Medisch Centrum is geopend. Mensen uit de wijde regio komen hier voor zorg. Naast het nieuwe ziekenhuis is plek voor het Gezondheidspark met allerlei zorg gerelateerde voorzieningen. Aan de overkant is de Sportboulevard al klaar.

 

We willen de IQ Boulevard (BLVD) naar het stationsgebied halen. Hier bundelen ondernemers hun krachten rondom innovatie en ondernemerschap. Het stationsgebied is daarvoor de perfecte plek. Niet alleen vanwege de goede bereikbaarheid. In de omgeving liggen veel scholen waarmee de ondernemers kunnen samenwerken.

Ook wonen in het stationsgebied heeft onze aandacht. Daarvoor is de voormalige Bruinslocatie in beeld. Hier is plek voor 70 tot 100 nieuwe woningen in een divers woonprogramma.

Er is nog veel te doen

De ambitie is onverminderd hoog. Het college van B&W weet ook dat het uitvoeren van alle plannen veel tijd, energie en geld kost. De tijd en energie steekt het college er graag in. De gemeente wil zich er sterk voor maken. In de begroting is geld gereserveerd, maar dat is niet genoeg. Bovendien kan de gemeente dit niet alleen. Andere partijen zijn hierbij nodig. Zoals de provincie, Prorail en het Rijk. Daarom zoekt de gemeente de samenwerking met deze partijen.

Er is dus nog veel te doen. Het is ingewikkeld om alles voor elkaar te krijgen. Het kan dus zomaar nog eens jaren duren voordat er een schop in de grond gaat.

Op deze pagina