WhatsApp alert-groepen

In verschillende buurten en wijken zijn WhatsApp-alertgroepen actief. In zo'n groep wisselen buurtbewoners informatie uit over verdachte personen of situaties in de eigen buurt of wijk.

De WhatsApp-alertgroepen zijn een initiatief van buurt- of wijkbewoners zelf die samen met hun buren alert willen zijn op verdachte situaties.

Een WhatsApp-alertgroep bestaat uit een groep van maximaal 45 inwoners uit dezelfde buurt of wijk. Via de groep wisselen zij onderling snel en gemakkelijk informatie uit over verdachte situaties of personen die zij signaleren in de eigen buurt of wijk, met als doel de plannen van een verdachte persoon te verstoren.

Politie en wijkagent lezen mee

Ook de wijkagent leest mee, zodat zij weten wat er speelt en mogelijke daders sneller gepakt worden. De politie leest mee zodat mogelijke daders sneller gepakt worden. Een WhatsApp-alertgroep is niet bedoeld om de politie te alarmeren: voor het inschakelen van politie, brandweer of ambulance moet u altijd eerst 112 twee bellen.

Beheerder

Iedere WhatsApp-alertgroep wordt beheerd door één van de bewoners uit de buurt of wijk. Deze  beheerder vormt samen met beheerders van andere alertgroepen een overkoepelende regiegroep. 

Via de beheerders kunnen berichten worden doorgesluisd naar een andere groep op het moment dat een verdachte persoon zich naar een andere buurt of wijk verplaatst.

Aanmelden

Wilt u aansluiten bij een groep in uw wijk of buurt of wilt u zelf een alertgroep starten? Maak dan uw belangstelling kenbaar en geef aan of u wilt deelnemen of wellicht ook beheerder wilt worden van een (nieuwe) groep.

Werkwijze

Als deelnemer aan een WhatsApp-alertgroep is het belangrijk om verdachte situaties te herkennen en te weten hoe u moet handelen. Hiervoor kunt u het SAAR-principe gebruiken.

 • Signaleer
  Is er sprake van een acute verdachte situatie, bijvoorbeeld een onbekende persoon die zich verdacht gedraagt in de tuin van de buurman? Onthoud het signalement van de verdachte persoon aan de hand van geslacht, huidskleur, lengte en gezicht. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
 • Alarmeer 112
  Is het nodig dat de politie direct in actie komt? Bel dan altijd eerst 112.
 • App om de waarneming bekend te maken
  Laat de deelnemers in de WhatsApp-alertgroep weten wat u heeft gezien en of u 112 heeft gebeld.
 • Reageer op de situatie
  Ga, als de situatie het toelaat, naar buiten en probeer samen met andere deelnemers de verdachte persoon te volgen. Hou elkaar in de alertgroep op de hoogte van wat u signaleert. U kunt ook de verdachte persoon aanspreken om zijn/haar plannen te verstoren. Doe dit alleen wanneer het mogelijk is. Uw eigen veiligheid staat altijd voorop.

Spelregels

Voor het gebruik van de WhatsApp-alertgroepen geldt een aantal spelregels.

1. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.

2. Deelnemers wonen of werken in de wijk/buurt waar de groep actief is.

3. De WhatsApp-alertgroep bestaat uit maximaal 45 deelnemers.

4. De politie (wijkagent) leest mee maar reageert niet op WhatsApp-berichten.

5. De politie komt alleen in acties wanneer een melding via 112 gedaan wordt.

6. Gebruik het SAAR-principe: signaleer, alarmeer 112, app om je waarneming bekend te maken, reageer op de situatie.

7. Degene die een verdachte situatie als eerste signaleert belt indien nodig 112 en laat dit door middel van een WhatsApp-bericht aan de rest van de groep weten.

8. Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels/wetten (dus ook niet WhatsAppen terwijl u een voertuig bestuurt).

9. Het versturen van foto’s van een verdachte persoon is alleen toegestaan ten behoeve van het verstrekken van een signalement en wanneer dit voor de melding noodzakelijk en/of van meerwaarde is. Daderkenmerken zijn vaak goed te omschrijven.

10. Gebruik de WhatsApp-alertgroep alleen waar deze voor bedoeld is en niet voor andere onderlinge contacten of privéberichten.