Opiumwet

De burgemeester van de gemeente Hardenberg maakt bekend dat hij op 24 juni 2021 heeft besloten de 'Beleidsregel artikel 13b Opiumwet gemeente Hardenberg 2021' vast te stellen. Dit beleid wordt ook wel het gemeentelijke 'Damoclesbeleid' genoemd. Hierin geeft de burgemeester aan op welke manier hij gebruik zal maken van zijn bevoegdheden op grond van artikel 13b van de Opiumwet.

Dit gaat over bevoegdheden die toegepast kunnen worden in geval van drugshandel of -verstrekking vanuit woningen of lokalen en/of daarbij behorende erven, evenals voorbereidingshandelingen daartoe. Daarnaast bevat het beleid de gedoogvoorwaarden die gelden voor de coffeeshop te Dedemsvaart en de handhavingskaders die hierbij gehanteerd worden.

Op grond van landelijke ontwikkelingen is het bestaande beleid aangepast. Zo kan de burgemeester nu ook zijn bevoegdheden inzetten bij handelingen op voorbereiding op drugshandel. Daarnaast is de last onder dwangsom als handhavingsmiddel aan het beleid toegevoegd.

De beleidsregel treedt in werking op 1 juli 2021. Per diezelfde datum wordt de bestaande beleidsregel, vastgesteld op 15 oktober 2013, ingetrokken.

Bekijk de beleidsregel op overheid.nl