Hulpdiensten

Veiligheid

Veiligheid is niet vanzelfsprekend. Daarom zijn gemeenten en hulpverleningsdiensten elke dag bezig om onveilige situaties te voorkomen. En om zich voor te bereiden op incidenten, rampen en crises.

Op de website van de Veiligheidsregio IJsselland vindt u meer informatie over de hulpdiensten, de politie, de brandweer en de geneeskundige hulpverlening. Ook leest u wat u moet doen bij rampen en calamiteiten.

Brandweer Hardenberg

De brandweer van Hardenberg bestaat uit een groot aantal goed opgeleide vrijwilligers en werknemers in vaste dienst. Zij houden zich bezig bezig met brandbestrijding en hulp bij een verkeersongeval, maar ook met controle en handhaving.

Buitengewoon opsporingsambtenaren

In de gemeente Hardenberg kunt u Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s)  tegenkomen. De Boa’s hebben de bevoegdheid om bekeuringen uit te delen voor overtredingen. De gemeente Hardenberg wil hiermee de zogenaamde kleine ergernissen bestrijden, zoals vernielingen, milieuovertredingen en vandalisme.  Deze ambtenaren zijn onderdeel van de Toezichthouders Veiligheid gemeente Hardenberg (TVH).

Politiekeurmerk

Het politiekeurmerk Veilig Wonen is een landelijk keurmerk, dat aan een woning kan worden gegeven als de woning voldoet aan een pakket van inbraakwerende, brandpreventieve en sociale voorzieningen. Woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars, maar ook particuliere woningeigenaren kunnen dit keurmerk aanvragen.

Altijd aangifte doen

Is uw fiets gestolen? Of uw tuinhek vernield? Doe altijd aangifte! Het is van groot belang dat mensen de gemeente en de politie informeren van zaken in hun leefomgeving. Aangifte doen is belangrijk omdat de politie dan op de hoogte is van wat u is overkomen.

Door het doen van aangifte weet de politie beter op welke plaatsen extra moet worden opgelet in uw straat of wijk. Ook krijgt de politie beter inzicht in het soort misdrijven en overlast die in haar werkgebied plaatsvinden. Pas dan kan er ook gericht een dader opgespoord worden en voor de rechter worden gebracht. Dit lukt natuurlijk niet in alle gevallen maar uw aangifte draagt daar zeker aan bij en is daarom belangrijk!