Buurtbemiddeling

Heeft u het helemaal gehad met uw buren? Heeft u een ruzie waar u samen niet uitkomt? Dan kunt u gratis buurtbemiddeling inschakelen.

Met buurtbemiddeling komen buren weer met elkaar in gesprek, om samen tot een oplossing te komen. Dit werkt het beste in een vroeg stadium. En bij niet al te ernstige problemen. Schakel buurtbemiddeling dus op tijd in.

Waarvoor is buurtbemiddeling geschikt?

Buurtbemiddeling kunt u inzetten bij conflicten in de dagelijkse sfeer. U kunt denken aan ruzie of meningsverschillen over:

 • geluidsoverlast;
 • erfafscheiding;
 • overlast door kinderen of huisdieren;
 • rommel rond de woning;
 • stankoverlast;
 • pesterijen.

Buurtbemiddeling is niet geschikt voor conflicten met buitensporige agressie. Of ruzie binnen een familie.

Hoe werkt buurtbemiddeling?

Heeft u een conflict, en komt u er zelf niet meer uit? Meldt u zich dan bij De Stuw. 

Zo gaat het proces:

 1. De coördinator buurtbemiddeling beoordeelt of uw conflict geschikt is voor buurtbemiddeling.
 2. Is buurtbemiddeling mogelijk? Dan worden 2 buurtbemiddelaars ingezet. Dit zijn goed getrainde vrijwilligers. Zij bemiddelen onpartijdig, neutraal en onafhankelijk.
 3. De buurtbemiddelaars gaan eerst met u, de meldende partij, in gesprek. Daarna gaan ze in gesprek met de partij waarover de klacht gaat. Ze luisteren goed en zonder oordeel naar beide partijen.
 4. Hebben beide buren hun verhaal gedaan? Dan volgt een bemiddelingsgesprek onder leiding van de buurtbemiddelaars. Dit gebeurt op neutraal terrein. Bijvoorbeeld in een Multifunctioneel Centrum (MFC), buurtkamer of andere ruimte.
 5. Veel burenruzies worden op deze manier vreedzaam opgelost. Is het conflict opgelost? Dan bellen de coördinator of bemiddelaar af en toe voor nazorg.

Buurtbemiddeling aanvragen

Woont u in de gemeente Hardenberg? Dan kunt u rechtstreeks een aanvraag doen. Ook wijkagenten, woonconsulenten, en maatschappelijke organisaties als Samen Doen kunnen buurtbemiddeling aanvragen.

Meer weten? Of direct een aanvraag doen? Mail naar buurtbemiddeling@destuw.nl of bel 0523 267 478.

Wat u verder moet weten

 • Meedoen met buurtbemiddeling is vrijwillig. Wil één van de buren geen gesprek? Dan houdt de buurtbemiddeling op.
 • Buurtbemiddeling is vertrouwelijk. Gesprekken worden niet met anderen gedeeld.
 • Het gebruik van buurtbemiddeling kost niks.

Buurtbemiddeling in gemeente Hardenberg werkt volgens de richtlijnen van het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Deze landelijke organisatie houdt de kwaliteit van de methode ‘buurtbemiddeling’ in de gaten. 

Tips om burenruzie te voorkomen

1 op de 4 Nederlanders ergert zich wel eens aan zijn of haar buren. Kleine conflicten kunnen uitgroeien tot iets groots. Maar soms kunt u zelf al veel doen om een conflict te voorkomen.

 • Blijf kalm. Voelt u zich boos? Wanneer u rustig bent, reageert uw buur ook rustiger.
 • Kies een moment dat voor u en uw buur goed uitkomt.
 • Leg tijdens het gesprek uit wat voor overlast u ervaart. En wat het met u doet. Probeer begrip te krijgen, maar heb zelf ook begrip voor uw buur.
 • Zoek samen naar een oplossing waar u allebei tevreden mee bent.
 • Is de oplossing gevonden? Maak dan duidelijke afspraken.

Meer tips op de website problemenmetjeburen.nl