Trouwen in het buitenland

Wilt u in het buitenland trouwen? Dan kan er om een verklaring van huwelijksbevoegdheid of een ongehuwdverklaring worden gevraagd.

Dit zijn internationale documenten waarin staat dat u in het buitenland mag trouwen. Het verschilt per land of en welke verklaring u nodig hebt. 

Neem dus altijd contact op met de ambassade van het land waarin u wilt trouwen of met de burgerlijke stand van de plaats waarin u wilt trouwen.

De verklaring van huwelijksbevoegdheid is 6 maanden geldig. De geldigheid van een ongehuwdverklaring verschilt per land.

Aanvraag

U kunt de verklaring van huwelijksbevoegdheid of een ongehuwdverklaring alleen persoonlijk aanvragen. Hiervoor maakt u online een afspraak.

Voor de aanvraag heeft u de volgende documenten van u en uw partner nodig:

  • geldig identiteitsbewijs
  • afschrift van de geboorteakte
  • uittreksel van de basisregistratie personen (BRP), met vermelding van uw nationaliteit en burgerlijke staat

Als u eerder bent getrouwd:

  • een echtscheidingsakte of een overlijdensakte

Meer informatie over het opvragen van de akten.

Kosten

De kosten voor een verklaring huwelijksbevoegdheid zijn €25,10. Dit kunt u per pin betalen bij de publieksbalie van het gemeentehuis in Hardenberg.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • U of uw partner heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • U of uw partner staat in gemeente Hardenberg ingeschreven. Of gemeente Hardenberg was uw laatste woonplaats voordat u naar het buitenland vertrok.

Op deze pagina