Trouwambtenaren

Een trouwambtenaar noemen we ook wel een babs: een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Bij ons zijn er meerdere babsen om u een onvergetelijke dag te bezorgen.

U kunt zelf een trouwambtenaar kiezen. U neemt dan zelf contact op met de ambtenaar om te vragen of hij of zij kan op de door u gekozen datum.

Bij de online melding van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap geeft u uw keuze door.

De trouwambtenaren stellen zich graag aan u voor

Eigen trouwambtenaar

Het huwelijk of partnerschap laten sluiten door bijvoorbeeld uw vader of moeder, goede vriend of collega kan ook. Dit kost wel geld. We benoemen deze persoon dan voor 1 een dag.

Is deze persoon geen (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand in een andere gemeente? Dan moet de persoon eerst worden beëdigd door de rechtbank in Zwolle. Dit gebeurt meestal op de laatste woensdag van de maand.

De trouwambtenaar voor 1 dag krijgt van ons geen vergoeding voor het sluiten van het huwelijk of partnerschap. Er is ook een ambtenaar van de gemeente bij het huwelijk. Die houdt in de gaten dat alles goed gaat.

Eigen trouwambtenaar

Wilt u iemand tot buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (babs) laten benoemen? Vraag dit dan uiterlijk 10 weken voor de datum van het huwelijk aan. Stuur bij uw aanvraag deze stukken mee:

  • Aanvraagformulier benoemen babs voor 1 dag (zie onderaan deze pagina) *
  • Formulier handtekening en paraaf babs (zie onderaan deze pagina) *
  • Uittreksel uit de BRP *
  • Kopie van legitimatiebewijs

* U stuurt ons het originele document.

Is iemand al (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand in een andere gemeente? Uw aanvraag moet dan uiterlijk 5 weken voor de datum van het huwelijk bij ons binnen zijn. Stuur bij uw aanvraag deze stukken mee:

  • Aanvraagformulier benoemen babs voor 1 dag (zie onderaan deze pagina)
  • Benoemingsbesluit
  • Bewijs van beëdiging bij de rechtbank
  • Kopie van legitimatiebewijs

  • Benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag die ook beëdigd moet worden: € 297
  • Benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag: € 118

Op deze pagina