Wet voorkeursrecht gemeenten

Bepaalde plekken kiezen we nu alvast uit om in de toekomst woningen op te kunnen bouwen. Die grond geven we dan een zogenaamd voorkeursrecht. Wil de eigenaar de grond verkopen? Dan mogen wij als gemeente als eerste deze grond kopen. Hoe dit werkt, staat in de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg).

De gemeenteraad krijgt na de bekendmaking 3 maanden de tijd om te beslissen over ons plan om grond hiervoor aan te wijzen. Is de raad het met ons eens? Dan geldt het voorkeursrecht voor die plek voor 3 jaar.

De bekendmakingen staan hieronder.