Stationsgebied Hardenberg

Wij maken samen met woningstichting Vechtdal Wonen, Saxenburgh en verschillende partners een plan voor het stationsgebied in Hardenberg.

Blijft u graag op de hoogte? Abonneert u zich dan op de nieuwsbrief Stationsgebied Hardenberg.

Inschrijven

Een bruisend stationsgebied

Het gebied ligt grofweg tussen de Lage Gaardenstraat, Jan Weitkamplaan, J.C. Kellerlaan en Verlengde Korte Steeg. Wonen, bedrijvigheid, gezondheid en leren komen hier samen. En kunnen elkaar versterken. Ook is er ruimte voor plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Belangrijk voor bereikbaarheid

Het station is belangrijk voor de bereikbaarheid van Hardenberg. Het stationsgebied verbindt het station met het stadscentrum. We zien veel kansen en mogelijkheden om het station te verbeteren. En om van het gebied rond het station een bruisend, aantrekkelijk en verkeersveilig gebied te maken.

Vernieuwen is goed

Daarom willen we samen met NS Stations, ProRail, IQonIQ, BPD en de provincie Overijssel het stationsgebied vernieuwen, met:

 • een comfortabel en veilig station,
 • een nieuwe verkeersveilige inrichting
 • nieuwe gebouwen om te wonen, te werken of elkaar te ontmoeten.

Dat is goed voor Hardenberg. Want een krachtig stationsgebied helpt bij het behouden en aantrekken van talenten, bedrijven en voorzieningen in Hardenberg.

Vijf doelen voor het stationsgebied

Het stationsgebied wordt gescheiden door het spoor. Het ligt dichtbij het stadscentrum (300 meter). En is bijna net zo groot als het centrum. Op dit moment blijft veel ruimte ongebruikt. Het gebied wordt vooral gebruikt voor parkeren.

De opgaven

 • meer en nieuwe woningen en voorzieningen;
 • een onderscheidende plek voor IQonIQ;
 • een goed bereikbaar en toegankelijk station dat klaar is voor de toekomst;
 • een aantrekkelijk knooppunt waar alle soorten verkeer en vervoer samenkomen;
 • het doorontwikkelen van het gezondheidspark.

De doelen

 • Een bruisende woon- en werkomgeving voor jong en oud. Hier zijn verschillende soorten woningen voor starters, jonge gezinnen en ouderen. En ook toonaangevende bedrijvigheid, onderwijs en gezondheidsvoorzieningen.
 • Een uniek uithangbord voor Hardenberg en de maakindustrie. Zo kunnen we de economische kansen verzilveren.
 • Een spin in het web in de verbinding tussen de stad Hardenberg en de omgeving en regio.
 • Een hoogwaardig verkeersknooppunt waar openbaar vervoer, P+R, voetgangers/fietsers samenkomen.
 • Een groene stadswijk als visitekaartje van Landstad Hardenberg.

Informatie van de informatie- en ideeënsessie

Op maandag 13 mei was er een informatie- en ideeënsessie voor bewoners van het stationsgebied. Tijdens deze sessie konden zij informatie over de vijf doelen bekijken. Ook was er de mogelijkheid om vragen te stellen en een reactie te geven.

Uitleg

Kon u er niet bij zijn? Lees dan de uitleg over de vijf doelen voor het stationsgebied.

Impressies en sfeerbeelden

Wilt u ook de bijbehorende impressies en sfeerbeelden zien? Stuur een mail naar stationsgebied@hardenberg.nl. Wij sturen u de informatie dan toe.

Reactieformulier

Via het reactieformulier kunt u reageren op de doelen. Of aangeven welke wensen, zorgen of ideeën u heeft.

Reactieformulier

Uitleg over de 5 doelen

Momenteel bestaat het stationsgebied uit vrijstaande woningen, het ziekenhuis Saxenburgh, Viderus, de apotheek en veel parkeergelegenheid. Het streven is om van dit gebied een levendige woon- en werkomgeving te maken die aantrekkelijk is voor mensen van alle leeftijden.

Zo doen we dat

In het stationsgebied komen daarom een aantal soorten woningen. Voor starters, jonge gezinnen en ouderen. Bovendien wordt het een gebied voor vooraanstaande bedrijvigheid, onderwijsinstellingen en gezondheidsvoorzieningen.

Deze ambities horen daarbij

 • Het creëren van voldoende stedelijke dichtheid.
 • Het mixen van verschillende functies.
 • Het belang van de openbare ruimte als cruciale verbindingsfactor benadrukken.
 • Het bevorderen van levendige begane gronden (plinten).
 • Het actief betrekken van jongeren bij de ontwikkeling van de stad.

In deze regio is veel maakindustrie. Maar deze bedrijven zijn vaak niet goed zichtbaar. Het streven is om een herkenbaar en onderscheidend gebied te ontwikkelen. Een gebied dat dient als een uniek visitekaartje voor Hardenberg en haar maakindustrie.

Kansen benutten

Op deze manier kunnen we talenten, bedrijven en voorzieningen aantrekken en behouden. En kunnen we economische kansen benutten.

We streven deze ambities na

 • Het ontwikkelen van een onderscheidend profiel
 • Het aanvullend zijn op, en niet concurreren met, de binnenstad
 • Het vergroten van de zichtbaarheid en herkenbaarheid van het gebied
 • Het bevorderen van lokale ontwikkeling en identiteit
 • Het centraal stellen van de beleving van de gebruiker

Op dit moment lijkt het stationsgebied afgelegen te liggen. Dat komt door de fysieke scheiding door het spoor. Het doel is om een integrale gebiedsontwikkeling te realiseren. Deze sluit naadloos op de omgeving. En vormt een unieke schakel in het regionale netwerk.

Goed bereikbaar

Hierbij streven we naar een goed bereikbaar stationsgebied. Dit bedient niet alleen de stad Hardenberg. Maar ook de gemeente Hardenberg en de regio Zwolle.

Deze ambities horen daarbij

 • Oversteekvoorzieningen over het spoor voor betere toegang.
 • Fiets- en wandelpaden die het gebied verbinden.
 • Verbeterde trein- en busverbindingen voor mobiliteit.
 • Efficiënte parkeergelegenheid en verkeersregulering.
 • Samenwerking met gemeenten voor regionale infrastructuur.

Op dit moment heeft het station:

 • een gelijkvloerse perronopgang;
 • een te smal perron;
 • weinig verblijfskwaliteit.

Het doel is om het stationsgebied te veranderen in:

 • een compact en aantrekkelijk hoogwaardig verkeersknooppunt;
 • waar duurzaam openbaar vervoer, P+R-faciliteiten en voetgangers/fietsers samenkomen.

Aanbevelingen

Bureau Spoorbouwmeester doet de volgende aanbevelingen rondom succesvolle knooppunten, die ook voor Hardenberg van belang zijn:

 • Prioriteit voor voetgangers, gevolgd door fietsers.
 • Goed verbonden met de stedelijke structuur.
 • Goede bereikbaarheid met een vloeiende overstap.
 • Openbare ruimte met verblijfskwaliteit en groenvoorzieningen.
 • Mogelijkheid voor meervoudig grondgebruik.
 • Handhaving van een goed herkenbaar stationsgebouw.

Het huidige stationsgebied kenmerkt zich door veel verharding. En een gebrek aan groen. Het doel is om een duurzame, veerkrachtige, gezonde en klimaatadaptieve groene stadswijk te maken. Deze past bij de groene identiteit van Hardenberg. En fungeert als visitekaartje van Landstad Hardenberg.

Deze ambities horen daarbij

 • Voldoende groen en water in het stationsgebied.
 • Het maken van beleefbare en hoogwaardige groene openbare ruimtes.
 • Ontwikkeling van een recreatief fietsnetwerk.
 • Bevordering van duurzame energie en circulariteit.

We maken een gebiedsvisie

In een ‘gebiedsvisie’ werken we deze doelen verder uit. De gebiedsvisie geeft een eerste beeld van hoe het gebied eruit kan zien.

In de visie staat:

 • waar plek is voor woningbouw of bedrijvigheid;
 • hoe we zorgen dat het gebied voor iedereen goed bereikbaar is;
 • welke uitstraling het gebied krijgt.

Belangrijke eerste stap

De gebiedsvisie is een belangrijke eerste stap in de ontwikkeling van het gebied. Met de gebiedsvisie werken we het plan verder en concreter uit. Dat doen we in een stedenbouwkundig plan en een omgevingsplan. Dit is dus ook de eerste stap naar de formele ruimtelijke procedure.