Kotermeerstal

Verkenning recreatieve mogelijkheden Kotermeerstal

Welke recreatieve mogelijkheden zijn er rond de Kotermeerstal in Dedemsvaart? Dat hebben we vorig jaar onderzocht. Begin dit jaar besloot de gemeenteraad een combinatie van twee scenario’s uit te werken. En om met een aantal verbeterpunten aan de slag te gaan.

Blijf op de hoogte met de nieuwsbrief

We houden u graag op de hoogte. U vindt de informatie natuurlijk op deze pagina. En we versturen een nieuwsbrief wanneer er nieuwe informatie op staat.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Gemeenteraad: twee scenario’s uitwerken en verbeterpunten direct oppakken

De gemeenteraad gaf het college van B&W opdracht om onderzoek te doen naar de recreatieve mogelijkheden rond de Kotermeerstal. Stimuland voerde dit onderzoek in 2023 voor ons uit. Omwonenden, inwoners van Dedemsvaart, gebruikers en belangstellenden dachten mee. En vertelden wat hun voorkeur had. Ook Plaatselijk Belang Dedemsvaart was nauw betrokken.

Het onderzoek leverde drie mogelijke ontwikkelscenario’s op:

 1. Recreatie met focus op natuureducatie en ruimte voor planten en dieren.
 2. Recreatie met focus op maatschappelijke activiteiten overdag.
 3. Recreatie met grootschalige activiteiten en een sterke vorm van toerisme.

In het onderzoek kwamen ook verbeterpunten naar voren. Hierdoor kan de omgeving van de Kotermeerstal snel zichtbaar verbeteren.

Bekijk de 3 scenario's

De gemeenteraad besprak de uitkomsten van het onderzoek begin dit jaar. De raad had veel waardering voor het onderzoek. Maar vooral ook voor de manier waarop de inwoners van Dedemsvaart konden meedenken en meedoen. Volgens de raad is er goed geluisterd naar de wensen, ideeën én zorgen van de inwoners.

In februari besloot de gemeenteraad om in lijn met de uitkomsten van het onderzoek scenario 1 en 2 te combineren en verder uit te werken: recreatie met focus op natuureducatie en ruimte voor planten en dieren in combinatie met maatschappelijke activiteiten overdag. Ook veel omwonenden en inwoners van Dedemsvaart hadden de voorkeur voor deze scenario’s.

Scenario 3 valt af. Dit scenario past niet goed bij de recreatieve functie die de Kotermeerstal heeft voor Dedemsvaart. Ook maakt dit scenario het lastig om de natuur te beschermen. En kan het zorgen voor overlast bij omwonenden. Wel kunnen onderdelen van dit scenario een plek krijgen in het plan. Zoals kleinschalige camperplaatsen. Of een klimbos.

Een gebiedsregisseur gaat aan de slag met een ontwikkelplan voor de Kotermeerstal. Scenario 1 en 2 worden hierin verder uitgewerkt tot concrete plannen. De raad besloot ook om zo snel mogelijk aan de slag te gaan met de verbeterpunten.

Voor het uitwerken van het plan en de verbeterpunten stelde de gemeenteraad in totaal € 100.000 beschikbaar.

Verbeterpunten

Stimuland noemt een aantal punten waardoor de omgeving van de Kotermeerstal snel zichtbaar verbetert. We zijn gestart met de uitvoering. De volgende punten worden in het voorjaar van 2024 opgepakt.

 • Het verbeteren van de parkeerplaats aan de zuidkant van de Kotermeerstal.
 • Het plaatsen van meer en grotere prullenbakken, die vaker geleegd worden.
 • Het vernieuwen en verbeteren van de informatievoorziening op en rond de Kotermeerstal.
 • Het beter bijhouden van bermen rond de Kotermeertstal.
 • Het plaatsen van meer (picknick)banken.
 • Het plaatsen van een drinkwatertap.

De volgende punten zorgen ook voor verbetering, maar kosten meer tijd en moeite:

 • Zorgen voor schaduw.
 • Aandacht voor de bestrijding van blauwalg.
 • Meer en beter zand op het strand.

In aanvulling op deze verbeterpunten zijn in maart nieuwe bomen geplant. Hierdoor is de omgeving al een stuk groener. En is er meer schaduw langs het water.

Bekijk het onderzoeksrapport

U vindt het rapport hieronder. Hebt u vragen? Of kunt u het rapport niet (goed) lezen? Neem dan contact op via kotermeerstal@hardenberg.nl.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan gerust contact door te mailen naar kotermeerstal@hardenberg.nl.