Gezonde schoolpleinen

We willen graag dat kinderen in een gezonde omgeving opgroeien. De schoolomgeving is hierbij belangrijk. Bij een gezonde schoolomgeving hoort een gezond schoolplein met veel groen.

Daarom noemen we het ook wel een groen schoolplein. Een groen schoolplein is niet alleen belangrijk voor de gezondheid. Het is ook goed voor de biodiversiteit. We willen scholen helpen om een gezond schoolplein te maken. Basisscholen en voortgezet onderwijs scholen kunnen gebruikmaken van de subsidieregeling.

Basisschool De Akker uit Gramsbergen is al jaren bezig om het schoolplein gezonder en groener te maken. En met succes! Bekijk de video hieronder.

Wat is een gezond schoolplein?

Op de website van Natuur voor elkaar staat veel informatie over groene schoolpleinen en een stappenplan. Ook staat er vermeld welke kenmerken een groen schoolplein heeft. Of bekijk de tips voor het voortgezet onderwijs op de website van gezonde schoolpleinen.

Gemeentelijke subsidieregeling

Scholen kunnen van ons een eenmalige subsidie krijgen van maximaal € 16.000 voor het aanleggen van een gezond schoolplein. En € 4.000 voor het weghalen van verharding. In totaal is dat € 20.000. Dit kan oplopen tot € 25.000 als de school geen gebruik kon maken van de provinciale subsidie die stopte in 2023. Deze subsidieregeling is geldig van 2023 tot en met 2026.

Bekijk de subsidieregeling Gezonde Schoolpleinen

Hulp en startbudget

Heeft uw school eerst hulp nodig bij het maken van een plan? Op de website van Natuur voor Elkaar staat een overzicht van groene ondersteuners die ervaring hebben met groene schoolpleinen. Zij hebben ervaring met ontwerpen van groene schoolpleinen. De school kan van de gemeente alvast een startsubsidie krijgen van € 3.500. Met dit bedrag kan de school iemand inhuren.

Subsidieplafond

We hebben voor deze regeling een budget van € 120.000 per jaar. Dat is misschien niet genoeg voor alle scholen die meedoen. We behandelen de aanvragen in de volgorde waarop ze binnenkomen. Zijn er meer aanvragen dan er budget is? Dan kunnen we een lager bedrag toekennen. Of de aanvraag afwijzen.

Aanvragen

U vraagt de gemeentelijke subsidie aan via onderstaande knop. U vult en stuurt het formulier online in. Dit kan eHerkenning. Zo kunt u het later nog aanvullen of aanpassen.

Als wij uw aanvraag binnen hebben, nemen we contact met u op. De aanvraag is pas definitief wanneer wij hebben gezien dat deze compleet is en voldoet.

Vraag u de subsidie liever aan zonder eHerkenning? Gebruik dan de link hieronder.

Meer informatie

De contactpersonen zijn Marlon Stevelink (Team Sport) en Gert Jan Hein (Openbaar Gebied). Wilt u in contact komen over dit onderwerp? Stuur dan een e-mail naar gezondeschoolpleinen@hardenberg.nl of bel naar 14 0523.

Wilt u informatie over een stappenplan? Of tips over het gebruik van een groen schoolplein? Neem dan contact op met Natuuractiviteitencentrum De Koppel via info@dekoppel.com.