Onze economische koers

Onze economische koers: meer en beter

Onze economische koers richt zich op groei. Groei van het aantal banen voor onze inwoners. En groei van de welvaart en het welzijn van onze inwoners.

Het doel is een economie waar zoveel mogelijk mensen in onze samenleving beter van worden. Een vitale economie zorgt ook voor goede voorzieningen en een fijne gemeente om in te wonen en te werken. En in een vitale economie kunnen we aan de slag met grote vraagstukken zoals de energietransitie.

Vier grote opgaven

De economische koers is het antwoord op vier grote opgaven waar we voor staan:

  1. De beroepsbevolking vergrijst en wordt kleiner. Dat betekent dat we met minder mensen meer werk moeten doen. We moeten op zoek gaan naar talenten van buiten onze gemeente. En openstaan voor andere oplossingen zoals technologie.
  2. We moeten de beroepsbevolking ‘wendbaar’ en ‘weerbaar’ maken. Want een baan voor het leven komt steeds minder voor. Technologische ontwikkelingen gaan snel. Dat betekent investeren in om- en bijscholing; een leven lang ontwikkelen. En een arbeidsmarkt waar iedereen kan meedoen.
  3. Ook ondernemers moeten ‘wendbaar’ en ‘weerbaar’ zijn. Alleen dan kunnen zij zich aanpassen aan ontwikkelingen in onze samenleving, economie, technologie en biowetenschappen. In een krachtige economie zijn veel verschillende bedrijven die elkaar versterken en uitdagen.
  4. Het moet voor bedrijven en talenten aantrekkelijk zijn om zich in onze gemeente te vestigen. Of om te blijven. Dat betekent dat we moeten zorgen voor een goede bereikbaarheid, goede voorzieningen en een fijne gemeente om te wonen en te werken.

Actieagenda

We gaan met deze vier grote opgaven aan de slag. Daarom hebben we de economische koers uitgewerkt in een actieagenda. De acties richten zich op:

Bekijk de economische agenda

Economische Foto

Elk jaar brengen we de economische situatie van de gemeente Hardenberg uitgebreid in beeld. Dat noemen we de ‘economische foto’. Zo volgen we de economische ontwikkeling. In de nieuwe versie worden ook de eerste effecten van de coronacrisis zichtbaar.

Wilt u hier meer over weten? Of wilt u de economische foto ontvangen? Mail dan naar ondernemen@hardenberg.nl.