BOSS

BOSS = Bewegen, ontmoeten, spelen en sporten

Elkaar ontmoeten en samen bewegen, spelen en sporten. Dat zou iedereen moeten kunnen. Als gemeente Hardenberg, zien we onze openbare ruimte als een plek waar álle inwoners welkom zijn.

We richten ons vanaf nu dus niet alleen meer op kinderen. Maar kijken wat de verschillende gebruikers van de buitenruimte nodig hebben. En ontwikkelen plekken die elkaar aanvullen.

Buitenruimteplan en -kaarten

Door een vragenlijst, en rondgangen met basisschoolleerlingen weten we hoe inwoners van de gemeente Hardenberg de buitenruimte (willen) gebruiken. Zo dachten al veel inwoners met ons mee bij het opstellen van het Buitenruimteplan.

We onderzochten voor iedere kern en buurt hoe de plekken nu zijn ingericht. Daarbij keken we naar:

  • het aantal speelplekken;
  • de waarde van deze plekken;
  • de samenstelling van de bevolking rondom deze plekken.

Voor iedere kern en buurt hebben we buitenruimtekaarten opgesteld. Op deze kaarten staat de ontwikkeling van speel-, sport- en ontmoetingsplekken. Op iedere kaart staan de verschillende type plekken van een buurt of wijk met een eigen functie en doelgroep(en).

Denk mee!

Denk met ons mee over de buitenruimte in uw buurt of kern! Op ons participatieplatform leest u wat we in uw woonplaats willen doen op het gebied van bewegen, ontmoeten, spelen en sporten. Bekijk en beoordeel de ideeën, en geef uw wensen door!