Begroting

Elk jaar maken wij een begroting voor het volgende jaar. Daar staat in wat we in het komende jaar gaan doen. En wat dat kost.

Na afloop van elk jaar in juni stellen wij onze jaarstukken vast. Daarin leest u wat we hebben gedaan en wat dat heeft gekost. Tussendoor, in juni en in december, maken we zogenaamde bestuursrapportages. In deze overzichten schrijven we op hoe wij er voor staan.


Begroting 2022: ruimte voor nieuwe investeringen

Het college van B&W biedt een sluitende begroting aan de gemeenteraad aan. We hebben genoeg geld voor onze gemeentelijke taken en om de lopende projecten te betalen. Er is ook geld om te investeren. Bijvoorbeeld voor het bouwen van huizen, voor wegen, een vitale economie, scholen, zorg & welzijn en sport. Met een aantal onderdelen gaan we in 2022 al aan de gang.

Uit de begroting blijkt dat wij een financieel gezonde gemeente zijn. We hebben een goedgevulde spaarpot van ruim € 45 miljoen. Daarvan is € 28,8 miljoen om tegenvallers op te vangen. De rest van het geld geven we uit aan plannen en ambities van de nieuwe gemeenteraad. Want op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen.

Afronden van plannen en projecten

Dat betekent dat de bestuursperiode van dit moment stop in in de loop van 2022. In de begroting staan daarom vooral plannen en projecten waarmee we deze bestuursperiode afronden. Zoals:

  • We blijven sneller en meer nieuwe woningen bouwen.
  • Bedrijven krijgen de ruimte om te groeien.
  • We blijven investeren in de centra van Balkbrug, Slagharen, Hardenberg en Dedemsvaart.
  • Er is extra geld voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en het oplossen van knelpunten uit het verkeers- en vervoersplan.
  • Er is aandacht voor sport, bewegen een gezonde leefstijl. Met uitdagende speelplekken voor kinderen en goede sportvoorzieningen. 

Nieuwe investeringen in 2022

Een deel van het begrotingsresultaat gebruiken we voor nieuwe investeren in 2022:

  • Verlagen van de OZB voor niet-woningen. Het gaat dan om kantoren, winkels, bedrijfspanden en agrarische gebouwen.
  • Behoud van cultureel erfgoed, zoals het renoveren van de fabriekspijp in De Krim.
  • Naast nieuwe huisvesting voor scholen in Balkbrug, Slagharen, Hardenberg en voor PrO Hardenberg, is er ook geld voor de uitbreiding van basisschool De Fontein in Lutten.
  • Extra aandacht voor het op orde brengen en houden van recreatieve voorzieningen en routes. 

De gemeenteraad bespreekt de begroting voor 2022 in de oriënterende ronde van 26 oktober en stelt de begroting vast in de raadsvergadering van 9 november.