Voor- en vroegschoolse educatie

Kinderdagverblijven zijn er niet alleen voor kinderen van werkende ouders. Veel locaties voor kinderdagopvang bieden ook Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aan. Kinderen van 2 tot 4 jaar krijgen dan extra begeleiding. Zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool.

Een peuter met een VVE-indicatie komt extra ochtenden of middagen in een gewone peutergroep. Door VVE krijgt uw kind extra begeleiding met aandacht voor taal, rekenen, bewegen, zelfstandig worden en samen spelen.

De meeste van de volgende peuterspeelzalen bieden ook voorschoolse educatie aan voor kinderen met een indicatie van de jeugdarts van het consultatiebureau.

Korting op de ouderbijdrage

Bij peuteropvang met VVE krijgt u van de gemeente een korting op de ouderbijdrage. Voor een VVE-plaats geldt een vaste ouderbijdrage per maand. Neem voor het precieze bedrag contact op met de peuterspeelzaal van uw keuze.

Informeer bij het consultatiebureau

De jeugdarts van het consultatiebureau beoordeelt of uw kind in aanmerking komt voor VVE. De arts geeft dan een indicatie. Met deze indicatie kan uw kind gebruik maken van een VVE-plaats op een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal.

U kunt op de volgende manieren contact opnemen met het consultatiebureau:

Meer informatie over het aanbod voor peuters

Benieuwd naar het aanbod voor peuters in onze gemeente? Of zoekt u meer informatie over kinderopvangtoeslag of subsidie voor kinderopvang? Ga dan naar de pagina ‘Aanbod voor peuters’