Leerlingenvervoer

Kunt u zelf niet zorgen voor het halen en brengen van uw kind(eren) van en naar school? Dan kunt u in aanmerking komen voor een voorziening voor het leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld als uw kind een handicap heeft. Of omdat de school ver van uw huis is.

U kunt gebruik maken van leerlingenvervoer als uw kind naar een school gaat voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.

Wat voor vergoeding kunt u aanvragen?

U kunt vragen voor een vergoeding van de noodzakelijke vervoerskosten. Of vragen om het vervoer naar school te regelen. Dit doet de gemeente bijvoorbeeld door:

 • een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind;
 • een vergoeding voor een fiets of openbaar vervoer;
 • het leveren van aangepast vervoer.

Als wij als gemeente voor (aangepast) vervoer zorgen dan is dat met een bus of taxi. We kijken altijd naar de meest efficiënte en goedkoopste wijze van vervoer. Dit hangt af van van de school waar uw kind naar toegaat en de mogelijkheden van uw kind.

Aanvragen

Voor het aanvragen van de voorziening leerlingenvervoer kunt u gebruikmaken van het aanvraagformulier hieronder. We nemen binnen 8 weken een besluit. Deze termijn kunnen we één keer verlengen.

Bij de aanvraag voor leerlingenvervoer heeft u nodig:

 • geldig identiteitsbewijs
 • burgerservicenummer van uw kind
 • IBAN-nummer
 • loonstrookje / IB60 formulier (inkomensverklaring)
 • informatie over gezinssamenstelling
 • adres van de school
 • reisduur (openbaar vervoer)
 • informatie over de afstand van de woning naar school

Vaak vragen we ook nog om verklaringen van school of een deskundige. Bijvoorbeeld over een eventuele handicap van het kind. Of vragen we om een verklaring van de bezwaren die ouders/verzorgers hebben tegen het dichterbij gelegen onderwijs.

Voorwaarden

Of u recht heeft op een vergoeding hangt af van een aantal zaken:

 • Het hoofdverblijf van uw kind is in de gemeente Hardenberg. Het is niet erg als u als ouders/verzorgers in een andere gemeente ingeschreven staan.
 • De afstand tussen huis/verblijfplaats en de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor onderwijs is meer dan 6 kilometer. Dit geldt voor zowel (speciaal) basisonderwijs als voor speciaal voortgezet onderwijs.
 • De leeftijd van uw kind kan invloed hebben.
 • Ook bekijken we wat u zelf kunt doen om uw kind naar school te brengen. In sommige gevallen vragen we advies aan een deskundige.

Contact

Meer informatie nodig? Stuur een mail naar leerlingenvervoer@hardenberg.nl. Of bel naar 14 0523 en vraag naar een collega van leerlingenvervoer.