Kosten kinderopvang

Gaat uw kind naar een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouder? Dan kunt u misschien een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang krijgen. Deze tegemoetkoming bestaat uit kinderopvangtoeslag, en soms ook een eigen bijdrage.

De tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang is geregeld in de Wet kinderopvang en wordt kinderopvangtoeslag genoemd. Naast de kinderopvangtoeslag betaalt u ook een eigen bijdrage. Soms kunt u een tegemoetkoming krijgen van de eigen bijdrage.

Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst aanvragen

Of en hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, bepaalt de Belastingdienst aan de hand van uw inkomen en dat van uw partner. Ook controleert de Belastingdienst of uw kind naar een geregistreerde kinderopvangorganisatie gaat, en of u werkt (of een traject naar werk volgt). Op de website van de Belastingdienst vindt u alle voorwaarden voor kinderopvangtoeslag. Als pleegouder of adoptieouder kunt u ook kinderopvangtoeslag aanvragen.

Kinderopvangtoeslag aanvragen

U kunt de kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Dit kan alleen als uw kinderopvangorganisatie geregistreerd staat in het Landelijk Register Kinderopvang.

Tegemoetkoming eigen bijdrage aanvragen

Wilt u een tegemoetkoming in de eigen bijdrage voor de kinderopvang aanvragen bij de gemeente Hardenberg? Dat kan als de volgende situaties voor u en uw partner van toepassing zijn:

  • U (en uw partner) staan ingeschreven in de gemeente Hardenberg en
    • U hebt een bijstandsuitkering en volgt en re-integratietraject naar werk, of een verplicht inburgeringstraject bij een erkende instelling of
    • U werkt parttime en krijgt een aanvullende bijstandsuitkering of
    • U studeert en heeft een minimum inkomen.

U vraagt een aanvraagformulier op via 14 0523 of gemeente@hardenberg.nl

Tegemoetkoming voor sociale of medische redenen

Heeft u om sociale of medische redenen kinderopvang in een kindercentrum nodig? Dan kunt u misschien een vergoeding krijgen van de gemeente. De jeugdarts van het consultatiebureau en Samen Doen bepalen samen of u hier recht op heeft.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Meer weten?

Heeft u vragen over kinderopvangtoeslag? U kunt ook bellen met Informatie Rijksoverheid via het telefoonnummer 1400. Of lees meer op de website van de Rijksoverheid.