Nieuwe afspraken over windenergie in de gemeente Hardenberg

10 april 2024

De gemeente Hardenberg maakt afspraken met de provincie Overijssel over windenergie in de gemeente. De nieuwe afspraak is om in de gemeente Hardenberg tot 2030 maximaal 235 GWh windenergie op te wekken. Dat betekent dat er een totaal vermogen van 201 GWh bij moet komen in de gemeente Hardenberg. Dat zijn 10 tot 15 windmolens. Als het aan het college van B&W ligt, komen die in eerste instantie op bedrijventerreinen en in een windbos langs de N36. De maximale hoeveel windenergie is hoger dan was afgesproken in de Regionale Energiestrategie (RES). Volgens het college van B&W heeft de provincie de gemeente hiermee voor een dilemma geplaatst.

De gemeente Hardenberg werkt al jarenlang aan een duurzame toekomst. En is goed op weg om de doelen voor duurzame zonne- en windenergie te halen. De plannen van de gemeente Hardenberg zijn onderdeel van de Regionale Energie Strategie (RES). In de gemeente Hardenberg wordt nu al meer zonne-energie opgewekt dan gepland. Hardenberg wilde 166 GWh opwekken met 8 tot 11 windturbines. Een deel daarvan wordt al opgewekt in windpark De Veenwieken.

De provincie Overijssel wil meer grip op windenergie

De provincie Overijssel werkt aan nieuw windbeleid met het Provinciaal Programma Energiestrategie (PPE). In het ontwerp van het PPE (januari 2024) wijst de provincie vier voorkeursgebieden aan voor het opwekken van windenergie. Een van de voorkeursgebieden ligt in de gemeenten Ommen en Hardenberg. Initiatiefnemers van een windproject in een voorkeursgebied vragen een vergunning aan bij de provincie. Die beoordeelt of de windmolens passen binnen de ruimte en de regels. Om te voorkomen dat het aantal windmolens onbeperkt kan groeien, wil de provincie vastleggen hoeveel windenergie er maximaal mag worden opgewekt in een gemeente. En hierover met de gemeenten afspraken maken.

Ook stelde de provincie voor om in het gebied Ommen-Hardenberg maximaal 400 GWh windenergie op te wekken. Dit is meer dan is afgesproken in de RES. Daarom is het college van B&W met de provincie Overijssel in gesprek gegaan.

Een dilemma voor het college van B&W

Voor het college van burgemeester en wethouders voelt de werkwijze van de provincie als het eenzijdig aanpassen van de spelregels. Wethouder Werner ten Kate: “Windenergie is een ingewikkeld onderwerp dat onze inwoners bezighoudt. Wij vinden het belangrijk om onze inwoners te betrekken bij plannen voor windmolens. Bij voorkeur komen initiatieven voor windenergie uit de samenleving. De provincie werkt dit plan nu in een hoog tempo uit. En de hoeveelheid op te wekken windenergie ligt in het plan van de provincie veel hoger dan de onze bijdrage aan de Regionale Energiestrategie. Daarmee plaatst de provincie ons voor een dilemma. In de gemeente Hardenberg zijn meerdere initiatieven voor windprojecten bekend. Samen zijn deze projecten goed voor 500 tot 600 GWh windenergie. Als we geen afspraken maken met de provincie Overijssel over de maximum hoeveelheid windenergie, bestaat de kans dat al deze projecten van de provincie een vergunning krijgen.”

De afspraak wordt nu gemaakt om het maximum voor het gebied Ommen-Hardenberg vast te leggen op 350 GWh. Daarvan vult de gemeente Hardenberg 235 GWh in. Het bestaande windpark De Veenwieken (34 GWh) telt mee in de afspraken. Dat betekent dat er in de gemeente Hardenberg tot 2030 nog 201 GWh aan windenergie bij moet komen. Dat zijn 10 tot 15 windmolens. De precieze hoeveelheid windmolens is afhankelijk van het vermogen. Hoe meer vermogen de windmolens hebben, hoe minder er nodig zijn. De afspraken met de provincie zijn onder voorbehoud van instemming door de gemeenteraad.

Wethouder Werner ten Kate: “Met deze afspraak leveren we een grotere bijdrage dan in de RES. Toch hebben we besloten met dit voorstel in te stemmen, omdat het alternatief nog onaantrekkelijker is voor onze gemeente.”

Eerst windmolens op bedrijventerreinen en een windbos

De gemeente vraagt de provincie eerst aan de slag te gaan met al bekende initiatieven voor windenergie op bedrijventerreinen. Ook wil de gemeente de mogelijkheden voor een windbos langs de N36 verkennen. Zo wordt duidelijk hoeveel GWh er al ingevuld kan worden. Pas daarna moet voor de resterende opgave de mogelijkheid komen voor initiatiefnemers zich te melden bij de provincie.

Inwoners betrekken bij de plannen

Voor de gemeente Hardenberg is en blijft betrokkenheid van inwoners belangrijk. Ook wil de gemeente dat inwoners of ondernemers samenwerken in een energiecoöperatie en voor het grootste deel eigenaar worden van de windmolens. De gemeente vraagt de provincie hiermee rekening te houden. Verder wil de gemeente dat bij het afgeven van een vergunning voor plannen voor windmolens rekening wordt gehouden met plannen voor windparken in de buurt of over de grens in Duitsland.

Kijk voor meer informatie op overijssel.nl