Herstel schade hoog water Vechtrijk Gramsbergen

17 juni 2024

Het gebied Vechtrijk Gramsbergen dat vorig jaar is ingericht, heeft tijdens de periode van hoog water rond kerst en oud en nieuw nogal wat te verduren gehad. Nadat afgelopen voorjaar de gevolgen in beeld zijn gebracht, is het tijd om de schade te herstellen.

De schade was met name te zien aan de noordkant van het gebied bij de Haandrik. De vistrap, die daar vorig jaar is gegraven rondom de nieuwe inlaat van de nevengeul, was bijna compleet verzand. En ook in de nevengeul zelf is zand afgezet. Na het zakken van het water zagen we ook dat er in stadsfront schade was aan onder meer de bestrating van de promenade. En er was een dikke laag slib afgezet.

Schade herstellen

In stadsfront is de promenade schoongemaakt en de bestrating hersteld. En momenteel is de aannemer bezig met het herstel van de schade bij de Haandrik. Dit betekent niet dat we daar alles herstellen naar hoe het voor de winter was.

Dynamiek van de Vecht

De dynamiek van de Vecht is iets wat we kennen en waarderen. Ook de gevolgen ervan. Het meegevoerde zand biedt ideale omstandigheden voor bepaalde planten en dieren. Daarom wordt niet al het zand dat hier is aangevoerd weer verwijderd. Voor het teveel van dat zand op deze locatie hebben we een mooie bestemming gevonden.

Hergebruik zand

Dit zand wordt gebruikt in Eerderhooilanden, onderdeel van het Natura 2000 Vecht- en Beneden Reggegebied. Het gebied van ongeveer 60 hectare groot, maakt deel uit van landgoed Eerde. Samen met de provincie en eigenaar Natuurmonumenten, geeft het waterschap hier invulling aan de Natura 2000 opgave. Daaronder valt herstel van stroomdalgraslanden en de herinrichting van de Hammerwetering.

Afronding werkzaamheden stadsfront

In 2023 is het grootste deel van de werkzaamheden rondom nevengeul en stadsfront afgerond. Omdat nog niet alles klaar was in stadsfront is dit in de afgelopen maanden gebeurd. De speelvoorzieningen zijn daar geplaatst, de mini-Vecht is aangelegd en de vlonder over de loopbrug in de haven is geplaatst. Het gebied wordt al mooi groen en de eerste bootjes zijn al gespot in de haven. Met name tijdens zomerse dagen wordt er al volop gebruik gemaakt van de vaarvoorzieningen en de wandelpaden.