Gemeente wil huisvesting voor arbeidsmigranten goed regelen

19 juni 2024

De gemeente maakt een plan voor goede, veilige en passende huisvesting voor arbeidsmigranten. Want voor veel bedrijven in de regio zijn arbeidsmigranten onmisbaar. In het plan komt te staan wat voor soort huisvesting er nodig is, op welke plekken dit goed past en hoe arbeidsmigranten kunnen meedoen in de samenleving.

Wethouder Didi Dorrestijn: “We werken er hard aan dat mensen in de gemeente Hardenberg een goed huis hebben in een prettige woonomgeving. Daarvoor wordt flink gebouwd en we hebben al mooie resultaten gehaald. Toch is er ook in de gemeente Hardenberg nog steeds een tekort aan woningen. We gaan daarom door met het maken van plannen voor de bouw van passende woningen in de verschillende kernen.”

Voor bedrijven zijn arbeidsmigranten onmisbaar

Naast een tekort aan woningen, hebben bedrijven in de gemeente Hardenberg te maken met een tekort aan personeel voor arbeidsintensieve of gespecialiseerde werkzaamheden. Voor deze bedrijven zijn werknemers uit het buitenland onmisbaar.

250-500 arbeidsmigranten

In de afgelopen jaren werkten er 250 tot 500 arbeidsmigranten in de gemeente Hardenberg. Het precieze aantal is niet bekend, omdat arbeidsmigranten die korter dan 4 maanden in de gemeente verblijven zich niet hoeven in te schrijven bij de gemeente.

Niet veel woonkwaliteit

Arbeidsmigranten wonen vaak bij elkaar in een woning of op een vakantiepark. Deze huisvesting voldoet niet altijd aan de regels, biedt voor de arbeidsmigrant niet veel woonkwaliteit of past niet goed in een buurt.

'Goed, veilige en passende huisvesting'

Didi Dorrestijn: “Voor internationale werknemers is onze gemeente hun tijdelijke thuis. Daarom is het belangrijk dat er voor deze mensen goede, veilige en passende huisvesting is, het liefst in de buurt van hun werk. Daarom maken we regels en plannen voor specifieke woonvormen voor deze groep, op een manier die goed past in een buurt of wijk. Daarmee maken we ook ruimte voor de mensen die een reguliere woning zoeken. Goede huisvesting voor arbeidsmigranten helpt bedrijven om voldoende personeel te vinden. Dat is goed voor onze economie.”

Arbeidsmigranten een thuis bieden

In het ‘beleidskader arbeidsmigranten’ komt te staan hoe we omgaan met de huisvesting van arbeidsmigranten voor een korte, middellange of langere periode. Het beleidskader richt zich op de soorten en vormen huisvesting en op de plekken en regels waar huisvesting aan moet voldoen. Ook is er in het plan aandacht voor de manier waarop we zicht houden op de arbeidsmigranten en de contacten met bedrijven en uitzendbureaus.

Meedoen in onze samenleving

Didi Dorrestijn: “Een huis is meer dan alleen stenen. We willen deze mensen een thuis bieden. Daarom willen we buren van woningen voor arbeidsmigranten betrekken, zodat wij met elkaar kunnen zorgen dat ook arbeidsmigranten meedoen in onze samenleving.”

Informatiebijeenkomst met de gemeenteraad

Het college bespreekt dit onderwerp na de zomer tijdens een informatiebijeenkomst met de gemeenteraad om de inbreng van de raad mee te nemen.

Een nieuwe woonvisie

Het beleidskader arbeidsmigranten wordt onderdeel van de nieuwe woonvisie van de gemeente Hardenberg. Met de nieuwe woonvisie wil de gemeente ervoor zorgen dat we alle woningzoekenden een thuis kunnen bieden. Naast het sneller en meer bouwen van betaalbare woningen, richt de woonvisie zich op groepen die extra aandacht vragen, waaronder arbeidsmigranten. Met de nieuwe woonvisie voldoet de gemeente ook aan de nieuwe ‘wet versterken regie volkshuisvesting’ die eraan komt.