Geen overtredingen bij garagebox controle in Hardenberg

18 juni 2024

Afgelopen donderdag hebben wij een integrale controle van garageboxen uitgevoerd. Toezichthouders van de gemeente hebben samen met de Douane en politie Moerwijk Self Storage in Hardenberg gecontroleerd. De controle is goed en voorspoedig verlopen. We hebben geen overtredingen gevonden.

Doel van de controle

De controle had als doel om meer zicht te krijgen op wat er wordt opgeslagen in de garageboxen. Zo willen we voorkomen dat garageboxen worden misbruikt voor criminele doeleinden. Zoals de opslag van illegale goederen, drugs en wapens. Misbruik kan leiden tot gevaarlijke situaties. Het kan de eigenaar of verhuurder in gevaar brengen. Maar ook omliggende woningen. En de gezondheid van omwonenden.

Meld (vermoedens van) illegale activiteiten

Ook u kunt helpen bij het tegengaan van (ondermijnende) criminaliteit. Heeft u vermoedens van illegale activiteiten in uw omgeving? Bent u benaderd door criminelen? Of vangt u signalen op waarvan u het gevoel heeft dat er iets niet klopt? Meld dit dan!

Dat kan op verschillende manieren: