• Home
  • Nieuwsoverzicht
  • Raadsinformatiebijeenkomsten over Agenda Landelijk Gebied & Participatiebeleid

Raadsinformatiebijeenkomsten over Agenda Landelijk Gebied & Participatiebeleid

10 mei 2024

Op dinsdag 21 mei zijn er 2 raadsinformatiebijeenkomsten. De bijeenkomst Agenda Landelijk Gebied is op locatie aan de Lutteresweg 4 in Lutten. Die voor Participatiebeleid is in het gemeentehuis.

Agenda Landelijk Gebied

De gemeente Hardenberg heeft een groot landelijk gebied met daarin een sterke agrarische sector. In de Omgevingsvisie Landstad Hardenberg heeft de gemeente vastgesteld dat agrarische sector één van onze economische topsectoren is. En van groot belang voor de brede welvaart in het totale landelijk gebied. 
Er komt veel op de agrarische sector en het landelijk gebied af. Wat kunnen we als gemeente doen om ondernemers in de agrarische sector hierin te ondersteunen?


Participatiebeleid

De gemeente is bezig met het maken van participatiebeleid. Dat gaat over hoe de gemeente inwoners betrekt bij plannen en projecten van de gemeente. Dat doet de gemeente al op veel verschillende manieren. Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst worden de uitgangspunten voor het beleid besproken. En ook gaan raadsleden in groepjes met elkaar in gesprek over de rol van de raad bij participatie. De uitkomsten van de bijeenkomst worden meegenomen in het nieuwe participatiebeleid. gaat de raad in gesprek over wat de 


Tijdens de bijeenkomsten neemt u niet deel aan het gesprek. Maar kunt natuurlijk wel raadsleden aanspreken voor of na de bijeenkomst. Meer informatie leest u in de planner. Als u klikt op de bijeenkomst, dan ziet u de agenda van de bijeenkomst.

Naar alle nieuwsberichten van de gemeenteraad