Programma mobiliteit

Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid hebben wij een programma mobiliteit opgesteld. Het programma kunt u downloaden onderaan deze pagina.

Met het programma mobiliteit zorgen we dat de hele gemeente goed bereikbaar, veilig en leefbaar is en blijft. Dit willen we doen door onder andere:

  • Een rechtstreekse spoorverbinding tussen Groningen en Enschede, met Hardenberg als belangrijk knooppunt.
  • Knooppunten voor autoverkeer aanpakken.
  • Goede en veilige fietsverbindingen.
  • Fietsen en reizen met het openbaar vervoer aantrekkelijk maken.
  • Lokale initiatieven stimuleren, aanjagen en faciliteren.

De gemeenteraad heeft op 17 november 2020 het geamendeerde programma mobiliteit unaniem aangenomen. Het definitieve programma kunt u hieronder downloaden.

Documenten