Meldpunt slechte verhuurders

Verhuurders of verhuurbemiddelaars van woningen moeten zich goed en netjes gedragen. Dat is geregeld in de Wet goed verhuurderschap. In deze wet staan regels waar een verhuurder van woningen aan moet voldoen.

Bent u huurder of zoekt u een huurwoning en overtreedt een verhuurder de regels? Dan kunt u een melding doen.

Regels voor verhuurders

Een verhuurder moet zich houden aan de volgende regels.

  • De verhuurder of verhuurbemiddelaar mag de woningzoekende of huurder niet weigeren op basis van nationaliteit, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap of seksuele gerichtheid (discriminatie).
  • De verhuurder of verhuurbemiddelaar mag de woningzoekende of huurder niet intimideren. Bijvoorbeeld dreigen met opzeggen van het huurcontract.
  • De verhuurder mag maximaal 2 maanden kale huur aan borg vragen. Is het huurcontract voor 1 juli 2023 afgesloten, dan is het maximaal 3 maanden.
  • De verhuurder moet zorgen voor een schriftelijke huurovereenkomst. De huurder en verhuurder moeten allebei hun handtekening zetten.
  • De verhuurder moet duidelijke informatie geven over de rechten en plichten van de huurder. Denk aan zaken die niet in het huurcontract staan, een compleet overzicht van de servicekosten of de hoogte van de borg.
  • De verhuurder mag alleen servicekosten in rekening brengen die in de wet staan. Bijvoorbeeld kosten voor gas, water, elektra, de individuele meter, schoonmaakkosten van gemeenschappelijke ruimtes. Of kosten voor het gebruik van meubels die in de woning staan.
  • Als u een woning huurt via een verhuurbemiddelaar, dan zijn de kosten voor de bemiddeling voor de verhuurder.

Bent u een buitenlandse werknemer (arbeidsmigrant)? Dan moet de verhuurder ook:

  • Naast de arbeidsovereenkomst zorgen voor een aparte huurovereenkomst.
  • Informatie geven in de taal die u begrijpt.

Melding maken

Houdt een verhuurder of verhuurbemiddelaar zich niet aan de regels? Dan kunt u een melding doen bij het Meldpunt Goed Verhuren. Dit meldpunt werkt in opdracht van de gemeente Hardenberg. En zorgt dat uw melding op de juiste plek terecht komt.

Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Wilt u een anonieme melding doen? Vul dan geen persoonsgegevens in.

Op deze pagina