Jeugdoverlast

Heeft u overlast van (groepen) jongeren in uw buurt? Dan kunt u hiervan online een melding maken. U kunt deze melding anoniem doen.

Direct hulp

Gaat het om een situatie die op dit moment plaatsvindt? Bel dan met de politie: 0900 8844. Of in levensbedreigende gevallen: 112.

Melding maken

Met de meldingen die binnenkomen weten we beter wat er speelt op straat. En waar problemen ontstaan. We willen namelijk dat kinderen en jongeren in onze gemeente zich goed ontwikkelen. En dat de problemen voor hen, maar ook voor u, niet erger worden.

Uw melding helpt ons om samen met politie en jongerenwerk op tijd actie te kunnen ondernemen.