Andere melding over uw leefomgeving

Heeft u overlast door bijvoorbeeld hondenpoep, parkeren, jeugd, evenementen of vuurwerk? Mail of bel dan met Boa Handhaving Hardenberg.

Stank- en geluidsoverlast

Heeft u last van geur, geluid, trillingen en stof van bedrijven? Mail of bel dan met het MeldPunt Milieu van de Omgevingsdienst IJsselland.