Leges

Leges betaalt u voor (het in behandeling nemen van) een aanvraag. Bijvoorbeeld als u een rijbewijs of paspoort aanvraagt. Maar ook bij een omgevingsvergunning.

Tarief

De verschillende tarieven leest u in de tarieventabel bij de verordening.

Lees meer in de legesverordening 2023.

Bezwaar maken

Klopt de aanslag niet? Dan maakt u bezwaar bij de heffingsambtenaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet (of andere kennisgeving).

U vermeldt het aanslagnummer dat op uw aanslagbiljet staat. En u moet uitleggen waarom u bezwaar maakt.

Kwijtschelding

We verlenen geen kwijtschelding voor de aanslag leges.

Contact

Hebt u een vraag over de WOZ-waarde? Ziet u onjuistheden? Of bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? Meestal is uw vraag of de onjuistheid snel op te lossen. Neem contact met ons op.

Uw aanslag betalen

U betaalt uw belastingaanslag met een automatische incasso. Of u maakt het geld zelf over. Ook kunt u een betalingsregeling aanvragen. Of vragen om uitstel van betaling. Bekijk de mogelijkheden.