Leges

Leges betaalt u voor (het in behandeling nemen van) een aanvraag. Bijvoorbeeld als u een rijbewijs of paspoort aanvraagt. Maar ook bij een omgevingsvergunning.

Tarief

De verschillende tarieven leest u in de tarieventabel bij de verordening.

Lees meer in de legesverordening 2024

Bezwaar maken

Klopt de aanslag niet? Maak dan bezwaar bij de heffingsambtenaar. Doe dit binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet (of andere kennisgeving).

Vermeldt het aanslagnummer dat op uw aanslagbiljet staat. En u leg uit waarom u bezwaar maakt.

Kwijtschelding

U kunt geen kwijtschelding krijgen voor legekosten.

Op deze pagina