Huisnummer aanvragen

De gemeente zorgt voor de registratie van huisnummers. Het gaat daarbij om de vaststelling van zogenoemde 'verblijfsobjecten' waaraan huisnummers worden toegekend. Wilt u voor een object een huisnummer aanvragen? Dien hier dan een verzoek voor in bij de gemeente.

Als u voor de bouw van een object een omgevingsvergunning aanvraagt, vindt automatisch toetsing plaats. Indien van toepassing wordt het nummerbesluit tegelijk met de omgevingsvergunning verleend.

Als er van een procedure omgevingsvergunning geen sprake is, moet eerst worden beoordeeld of uw zelfstandige ruimte, zoals een woning, appartement of kantoor, voldoet aan de definitie van een verblijfsobject.

Bij een positieve beoordeling kan uw huisnummer dan opgenomen worden in de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG). In de BAG staan alle gebouwen en adressen van Nederland geregistreerd.

Voorwaarden voor een verblijfsobject:

  • Er is sprake van de 'kleinste eenheid' binnen één of meer panden.
  • De ruimte is geschikt voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden.
  • De ruimte wordt ontsloten via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of gedeelde verkeersruimte.
  • De ruimte moet zelfstandig onderwerp kunnen zijn van rechtshandelingen, zoals koop en verkoop.
  • Er sprake is van functionele zelfstandigheid.

Een woonruimte moet daarbij minimaal beschikken over:

  • een eigen toegangsdeur die van binnen en van buiten op slot kan;
  • een eigen woon(slaap)kamer;
  • een eigen keuken met aanrecht, aan- en afvoer voor water en een aansluitpunt voor een kooktoestel;
  • een eigen toilet;
  • een eigen badkamer voorzien van douche en/of bad.

Aanvragen

Via het digitale aanvraagformulier kunt u een huisnummer aanvragen. De gemeente kan hierna besluiten uw huisnummer op te nemen in de BAG-registratie.

Liever aanvragen met eHerkenning, of zonder DigiD/eHerkenning?

Houdt u er wel rekening mee dat het huisnummer nog niet definitief is vastgesteld en dat u geen rechten kunt ontlenen aan het huisnummer. Een huisnummer hoeft niet te betekenen dat er geen vergunning (meer) nodig is.

Nader onderzoek

Als er geen vergunning voor de activiteit 'bouwen of verbouwen' is aangevraagd of verleend, kan er door de gemeente een nader onderzoek worden ingesteld. Uit dit onderzoek kan blijken dat de (ver)bouw vergunningvrij is toegestaan, maar kan mogelijk ook handhaving of legalisatie (vergunningverlening) volgen.

Als de feitelijke situatie niet is toegestaan, kan dit bijvoorbeeld betekenen dat het huisnummer wordt ingetrokken of dat toeslagen moeten worden terugbetaald.

Plaatsing huisnummerbord

Als het huisnummerbesluit definitief wordt vastgesteld, moet u binnen vier weken vanaf het genomen besluit zorg dragen voor het plaatsen van een huisnummerbord.

De kosten voor dit bord zijn voor de eigenaar en moeten voldoen aan de criteria voor de vormgeving van een huisnummerbord volgens het Nederlands Normalisatie-Instituut (NEN-norm 1774).

Gereed melden bouwactiviteit

Als u voor bouwactiviteiten een omgevingsvergunning heeft ontvangen, is het ook nodig om bij de gemeente een melding te maken als de bouwactiviteiten zijn afgerond.

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente Hardenberg? Meld u dan aan voor één van de nieuwsbrieven.