Huisnummer aanvragen

Als gemeente zorgen we voor de registratie van huisnummers. Het gaat daarbij om de vaststelling van zogenoemde 'verblijfsobjecten' waaraan huisnummers worden toegekend. Wilt u voor een object een huisnummer aanvragen? Dan moet u een verzoek bij ons indienen.

Vraagt u een omgevingsvergunning aan? Dan toetsen we meteen. Als het van toepassing is dan verlenen we het nummerbesluit tegelijk met de omgevingsvergunning.

Is er geen procedure voor een omgevingsvergunning? Dan beoordelen we of uw zelfstandige ruimte voldoet aan de definitie van een verblijfsobject. Voorbeelden van een zelfstandige ruimte zijn een woning, appartement of kantoor. 

Beoordelen we uw aanvraag positief? Dan nemen we uw huisnummer op in de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG). Hier staan alle gebouwen en adressen van Nederland geregistreerd. 

Let op: Kennen we een huisnummer toe aan het gebouw? Dan betekent dit niet automatisch dat u het gebouw als woonruimte mag gebruiken. Of een gebouw een legale woonruimte is, wordt bepaald in het omgevingsplan.

Voorwaarden voor een verblijfsobject:

  • Er is sprake van de 'kleinste eenheid' binnen één of meer panden.
  • De ruimte is geschikt voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden.
  • De ruimte wordt is toegankelijk via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of gedeelde verkeersruimte.
  • De ruimte moet zelfstandig onderwerp kunnen zijn van rechtshandelingen, zoals koop en verkoop.
  • Er sprake is van functionele zelfstandigheid.

Een woonruimte moet daarbij minimaal beschikken over:

  • een eigen toegangsdeur die van binnen en van buiten op slot kan;
  • een eigen woon(slaap)kamer;
  • een eigen keuken met aanrecht, aan- en afvoer voor water en een aansluitpunt voor een kooktoestel;
  • een eigen toilet;
  • een eigen badkamer voorzien van douche en/of bad.

Aanvragen

Via het digitale aanvraagformulier kunt u een huisnummer aanvragen. De gemeente kan hierna besluiten uw huisnummer op te nemen in de BAG-registratie.

Liever aanvragen met eHerkenning, of zonder DigiD/eHerkenning?

Houdt u er wel rekening mee dat het huisnummer nog niet definitief is vastgesteld en dat u geen rechten kunt ontlenen aan het huisnummer. Een huisnummer hoeft niet te betekenen dat er geen vergunning (meer) nodig is.

Nader onderzoek

Is er geen vergunning voor de activiteit 'bouwen of verbouwen' aangevraagd? Of is de vergunning niet verleend? Dan kunnen we een nader onderzoek instellen. Uit dit onderzoek kan blijken dat de (ver)bouw vergunningsvrij is toegestaan, maar kan mogelijk ook handhaving of legalisatie (vergunningverlening) volgen.

Als de feitelijke situatie niet is toegestaan, kan dit bijvoorbeeld betekenen dat het huisnummer wordt ingetrokken of dat toeslagen moeten worden terugbetaald.

Plaatsing huisnummerbord

Als het huisnummerbesluit definitief wordt vastgesteld, moet u binnen vier weken een huisnummerbord plaatsen.

De kosten voor dit bord zijn voor de eigenaar. Het bord moet voldoen aan de criteria voor de vormgeving van een huisnummerbord volgens het Nederlands Normalisatie-Instituut (NEN-norm 1774).

Gereed melden bouwactiviteit

Als u voor bouwactiviteiten een omgevingsvergunning heeft ontvangen, is het ook nodig om bij de gemeente een melding te maken als de bouwactiviteiten zijn afgerond.